Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S-krönika: Sommarjobbet är vägen in för unga

Annons

Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga som man kan tro. Ungas etablering på arbetsmarknaden har inte senarelagts sedan mitten av 1990-talet enligt Mattias Engdahl och Anders Forslund på IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Vissa grupper har det betydligt mer problematiskt och riskerar långa tider i arbetslöshet: unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga med utländsk bakgrund och unga utan fullständiga gymnasiebetyg. Sysselsättningen hos unga med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har försämrats särskilt mycket de senaste 20 åren.

Antalet arbetslösa är störst i gruppen med gymnasial utbildning, men arbetslösheten som andel av arbetskraften är högst för personer som saknar gymnasiekompetens. Det kan vara en bidragande faktor till den höga arbetslöshetsnivån eftersom ungdomsarbetslösheten är högre än arbetslösheten i resten av befolkningen, men det finns också en betydande del äldre som inte har fullföljt gymnasiet. Många arbeten kräver mer specialiserad utbildning idag och det kan vara en förklaring till att arbetslösheten är högre bland lågutbildade.

Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. Då och då får jag medskick från olika möten – pensionera bort ungdomsarbetslösheten! Två av IFAU:s forskare, har i en rapport till pensionsåldersutredningen gjort en forskningsöversikt om varför det inte är möjligt att genom pensionsavgångar lösa problemet med ungdomsarbetslöshet. Det finns inte direkta evidens om hur pensionsbeslut påverkar ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden, med man diskuterar ett antal exempel som visar på att mängden arbetstillfällen på ett mycket påtagligt vis förändras om arbetskraftens storlek ändras.

Mängden arbete är inte konstant så deras slutsats är att det inte går att pensionera bort ungdomsarbetslösheten. Sommarjobb är för många unga första kontakten med arbetsmarknaden. Du som arbetsgivare är en jätte viktig pusselbit i mottagandet av sommarjobbare. Ett sommarjobb ger första raden på CV:et, kontakter och den arbetslivserfarenhet unga får bidrar till en bättre inkomstutveckling framöver och en snabbare övergång till arbete efter gymnasiet. Ungdomar som går direkt från gymnasiet in i arbetslöshet har en betydligt större sannolikhet att bli arbetslösa under nästkommande decennium än de som börjar arbeta direkt. Eftersom möjligheten till tidiga arbetslivserfarenheter och kontakter på arbetsmarknaden är så viktig måste vi hjälpas åt för att fler ska kunna få ett sommarjobb. I vår kommun satsar kommunen på tre veckors sommarjobb till de som gått år 1 och 2 på gymnasiet. Tillsammans med den extra statliga satsningen vi fått tror jag alla som söker jobb kan få det. Alla behövs på arbetsmarknaden och tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid för många unga!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons