Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

(S)vik inte barn och unga med psykisk ohälsa!

Det är oacceptabelt att barn och unga i behov av hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska behöva vänta i långa köer. I dag finns det de som tvingats vänta över ett år för att få hjälp från BUP. För ett barn i skolåldern kan det få förödande konsekvenser. Framför allt för det drabbade barnet, men också för skolgången och hela familjen.

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner ett ansvar för att barn och unga i vårt län, som mår psykiskt dåligt, får den hjälp de behöver. De som jobbar inom BUP gör sitt allra yttersta varje dag, men trots det fortsätter köerna att växa. År 2017 fick 85 procent av BUP:s patienter utredning inom tiden för vårdgarantin, alltså inom 3 månader. År 2018 låg den siffran på 83 procent, men till 2019 och 2020 ökade väntetiderna kraftigt och endast 50 procent fick vård inom 3 månader. De långa köerna och den dåliga tillgängligheten är ett tydligt kvitto på att den (S)-styrda majoriteten har misslyckats.

Det livsviktiga partnerskapet mellan patient och vårdpersonal måste tryggas ...

Antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökar dramatiskt. Samtidigt larmar personalen på BUP om ohållbar arbetsmiljö, dålig produktion och stor personalomsättning. En ekvation som inte går ihop. Det livsviktiga partnerskapet mellan patient och vårdpersonal måste tryggas och därför måste vårdpersonalens nödvändiga, men också onödiga kringarbete, klarläggas för att prioritera patientmötet. Psykiatrin måste också som helhet utöka sin följsamhet efter patientens behov och inte fastna i stuprör med oflexibla verksamhetsområden.

Barnets bästa ska alltid styra, inte de gränsdragningar som finns inom, samt mellan Regionens och Kommunernas ansvarsområden och åtaganden. Skolhälsovården fyller till exempel, precis som BUP, en viktig roll i arbetet. Därför måste vi hitta samverkanssätt som fungerar, där den drabbade snabbt kan få rätt hjälp, på rätt nivå. Med förtätad samverkan, kompetensutveckling med kunskapsutbyte mellan BUP, primärvården, skolhälsovård och länets socialtjänst kan förebyggande och rätt hjälp sättas in snabbare.

År 2021 är här. Låt inte detta bli ännu ett förlorat år.

Regionen bör inte heller ha ett egenintresse i att all barn- och ungdomspsykiatri måste drivas i egen regi. Att upphandla delar av barn- och ungdomspsykiatrin från andra duktiga och kompetenta aktörer kan öka tillgängligheten och korta köerna. Det arbete som Capio Hjärnhälsan gör är ett bra exempel som bör beaktas och utökas. En barn- och ungdomspsykiatri med hög tillgänglighet ökar möjligheterna till en lyckad skolgång och förbättrar förutsättningarna för en socialt fungerande vardag men kanske framförallt minskar lidandet för den drabbade individen och dess närstående.

Det krävs nu övergripande, engagerande och väl förankrade politiska beslut och tydliga mål.

Socialdemokraterna har under flera år talat om att psykiatrin är inne i förändringsprocess och att köerna inom BUP tydligt kommer att förbättras under år 2021. Med stora ord har man nästintill predikat om att problemen som vi i oppositionen lyfter endera är lögn eller redan är påtalade och lösta. Nu är det upp till bevis. År 2021 är här. Låt inte detta bli ännu ett förlorat år. (S)vik inte barn och unga med psykisk ohälsa!

Sebastian Cehlin

Moderaterna, oppositionsråd Region Örebro län

Kristian Berglund

Moderaterna, ledamot Regionfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel