Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Saco: Sverige behöver en skattereform

Annons

En akademisk utbildning är givande på många sätt. Du får ett djupare perspektiv på omvärlden, möjlighet till ett utvecklande arbete och en försäkring mot arbetslöshet. Men det räcker inte. En utbildning ska även vara lönsam ekonomisk. Din investering i tid och pengar ska märkas i plånboken.

Nästan hälften av de heltidsarbetande akademikerna i Sverige betalar i dag statlig inkomstskatt, visar beräkningar från Saco. De får därmed behålla hälften, eller mindre, av en löneökning.

Fyra av tio högskoleutbildningar är rena förlustaffärer där yrkesutövarna hade tjänat mer på att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället för att lägga fyra, fem år i skolbänken.

Det bådar inte gott för vår framtid som kunskapsnation. Sverige är redan det land inom OECD där det lönar sig allra sämst med utbildning. Fyra av tio högskoleutbildningar är rena förlustaffärer där yrkesutövarna hade tjänat mer på att börja jobba direkt efter gymnasiet i stället för att lägga fyra, fem år i skolbänken.

Sacos studier visar dessutom att utbildningspremien sjunkit de senaste åren. Det betyder att löneskillnaderna mellan gymnasie- och högskoleutbildade minskar och att värdet på utbildning sjunker.

Vi behöver ett skattesystem som sporrar medborgarna att utveckla sina färdigheter och som leder till ökad produktivitet och högre tillväxt.

Det är oroande. Sverige ska konkurrera med kunskap och innovation, det är så vi lägger grunden för välfärdssamhällets utveckling.

Samtidigt kan vi konstatera att världen förändras snabbt. Digitalisering, globalisering och demografiska förändringar gör att samhällets krav på kunskap och omställning ökar. Sverige behöver en skattereform. Vi behöver ett skattesystem som sporrar medborgarna att utveckla sina färdigheter och som leder till ökad produktivitet och högre tillväxt.

Med ovanstående i åtanke så anser Saco att en skattereform bör utgå från följande principer:

Utbildning ska löna sig. Ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Det innebär bland annat att den så kallade värnskatten bör avskaffas. De bedömningar som gjorts visar sammantaget att värnskatten är en av de skadligaste skatterna i ekonomin. Det skulle inte heller kosta något att ta bort den och effekten på inkomstfördelningen skulle vara mycket liten.

Prioritera innovation och tillväxt. Den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som världens länder knyts allt tätare genom handel, utbildning och migration. Sverige behöver ett skattesystem som tar sikte på den nya kunskapsekonomin och som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande. Framtidens skattesystem måste därför tydligt ta hänsyn till företagens villkor för att säkra jobb och tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi.

Säkra välfärdssamhällets långsiktiga utveckling. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. En framtida skattereform bör därför föregås av en grundläggande diskussion om det offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras. Det är också viktigt att skattesystemet främjar ett längre arbetsliv för att på så sätt öka antalet arbetade timmar i samhället.

Skattesystemet bör klimatanpassas. Klimathotet är ett faktum och kräver en effektiv politisk verktygslåda. Ett framtida skattesystem bör därför skapa incitament för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling. Där kan grön skatteväxling vara ett viktigt verktyg.

Moderaterna har dock än så länge legat lågt när det gäller behovet av en bred skattereform.

Det parlamentariska läget är komplicerat, men det finns en vilja på båda sidor blockgränsen att göra något åt det nuvarande skattesystemet. Moderaterna har dock än så länge legat lågt när det gäller behovet av en bred skattereform. Det är synd. En skattereform är nödvändig; den är nödvändig för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden och den är nödvändig för att säkra välfärdens finansiering.

Allianskollegorna inom Centerpartiet och Liberalerna är redan med på tåget. Det är Sacos förhoppning att även Moderaterna ansluter sig till idén om en bred skattereform för att säkra ett långsiktigt skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande.

Göran Arrius

ordförande Saco

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons