Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samhällsbyggande i en växande kommun

 
Superbussarna i Örebro
Visa alla artiklar

Svar

... till ”Örebro växer – men i vilken takt?”, NA 7 april.

Örebro kommun har haft en obruten befolkningstillväxt sedan tidigt 1980-tal, och har under senare år haft en utveckling som inte setts sedan 1960-talets rekordår, med årliga befolkningsökningar på 1 500–2 000 personer. Prognosen fram till 2040 indikerar en befolkningsökning med upp till 50 000 personer. Ökningen beror dels på att det föds fler än det dör i kommunen, dels på positiva flyttningsnetton från regionen, övriga Sverige och utlandet. Grupperna barn och unga samt de allra äldsta kommer att bli större fram till 2040, medan andelen invånare i arbetsför ålder kommer bli något mindre. Detta kan man läsa i Örebro kommuns översiktsplan som beskriver Örebro kommuns utveckling de kommande 25 åren.

Med en stor befolkningstillväxt följer också utmaningar.

Befolkningsutvecklingen är en styrka och en möjlighet som innebär stora förändringar. Nya stadsdelar i staden liksom nya områden på landsbygden kommer att växa fram. Det behövs cirka 22 000 nya bostäder fram till 2040, varav 17 000–20  000 förväntas tillkomma i Örebro tätort (inklusive Mosås, Marieberg, Hovsta och Norra Bro).

Med en stor befolkningstillväxt följer också utmaningar. Det handlar om att bostadsbyggandet håller en takt motsvarande befolkningsökningen, att det som byggs är anpassat efter olika ålders- och målgrupper samt håller god kvalitet och förhåller sig väl till omgivningen, beakta befintliga kvaliteter i form av bland annat natur- och kulturvärden, att utbyggnaden av förskolor, skolor, samhällsservice, idrottsplatser, lekparker, parker, kommersiella verksamheter, vattenförsörjning med mera byggs ut i samma takt. Stora samhällsekonomiska utmaningar ligger också i driften av de samhällsfunktioner och den infrastruktur som kommer att behöva byggas ut.

Väljer vi å anda sidan att inte göra någonting alls, utan fortsätter som i dag, får vi istället ökning av biltrafiken som ger mer köer utan att ha ett långsiktigt hållbart alternativ.

Införandet av snabbussar (BRT) är en del i lösningen på de utmaningar som väntar och som bidrar till att fler kan resa på ett effektivt och hållbart sätt samtidigt som staden växer. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för alla att ta sig fram i Örebro. Det handlar om att ställa om trafiksystemet till att bli mer effektivt och jämna ut restidskvoten mellan bil och buss i befintlig stadsmiljö. Genom att skapa separata busskörfält på de sträckor där trafikflödet är som störst, samtidigt som vi inför signalprioritet och effektivare biljettavisering, skapar vi en bättre turtäthet och kortare restider för den som väljer att resa kollektivt.

Att bara satsa på utveckling av dagens kollektivtrafik i form av exempelvis fler bussar ger inte den restidsvinst som önskas. Istället blir det fler bussar som fastnar i övrig trafik. Väljer vi å anda sidan att inte göra någonting alls, utan fortsätter som i dag, får vi istället ökning av biltrafiken som ger mer köer utan att ha ett långsiktigt hållbart alternativ.

Konsekvenserna av det är att vi inte har någon lösning eller alternativ för att transportera fler människor på ett hållbart sätt och därmed inte uppfyller de mål som finns framtagna och som vi arbetar utifrån.

Införandet av snabbussar är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro och inom regionen.

I vår tidigare insändare förklarade vi nyttan även för kollektivtrafiken utanför Örebro stad. I dag går en stor del av restiden för länsbussarna åt inne i Örebro där körtiden påverkas av långsam trafik och trängsel. När länsbussarna kan trafikera busskörfälten förbättras även robustheten och restiden för landsbygdstrafiken.

För att maximera effekterna av ett BRT-system är det viktigt att bygga bostäder i nära anslutning till utpekade stråk för kollektivtrafik, gärna med en hög exploatering. Örebro kommuns framtida utveckling beskrivs i Örebro kommuns översiktsplan där BRT är en del i helheten för att skapa en attraktiv och hållbar stad.

Införandet av snabbussar är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro och inom regionen. Det kommer att öka förutsättningarna för att resa och förflytta sig i Örebro för de som åker buss, cykel, promenerar eller tar bilen. Läs gärna mer på snabbussar.regionorebrolan.se

Jan Berglöf

projektledare Region Örebro län

Henrik Emilsson

projektledare Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel