Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sanering fortsätter i Silvergruvan

Ytterligare saneringsåtgärder krävs i Silvergruvan där marken är förorenad. Allvarligaste risken bedöms i utredningen vara intag av dricksvatten. Rening eller kommunalt vatten är alternativ som nämns.

År 2008 genomfördes ett stort saneringsprojekt då 25 000 ton förorenad jord och sand fraktades bort och ersattes. Ett vaskverk från förr är orsaken.

I samband med projektet upptäcktes ytterligare föroreningar på tomtmark och en ny förstudie genomfördes genom 1 miljon kronor i bidrag från länsstyrelsen. Det bekräftades att även här fanns föroreningar som arsenik och bly som bedömdes utgöra mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

I en rapport från Bergslagens kommunalteknik, BKT, från tidigare i år framkommer bland annat att den allvarligaste risken bedöms vara intag av arsenik och kadmium via dricksvattnet. Halter över riktvärdena har påträffats främst i borrade brunnar.

Källan till föroreningarna kan vara den ytliga och förorenade jorden. En sanering av den ytliga jorden anses dock inte lösa problemet, åtminstone inte på kort sikt. Andra åtgärder krävs, som att vattnet renas innan det dricks eller att Silvergruvan får kommunalt dricksvatten.

Vidare diskuteras vad som bör göras med den förorenade marken. Jorden på de aktuella villatomterna kan forslas bort eller täckas. En kombination är också möjlig. Enligt grova beräkningar rör det sig om 42 000 kubikmeter jordmassor som ska omhändertas vilket kan innebära en kostnad på 85-170 miljoner kronor. Att täcka området blir billigare, men då finns tungmetallerna kvar.

Bergslagens miljö- och byggförvaltning ska hålla ett informationsmöte om situationen i Silvergruvan dit bybor och markägare är inbjudna. Även representanter från Sweco som genomfört huvudstudien samt länsstyrelsen och BKT medverkar. Mötet hålls i bagarstugan 11 juni.