Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sänkt hastighet under skolbygget

Hastigheten genom Snavlunda sänks temporärt under perioden som den nya skolan byggs. Detta efter att kommunen påpekat det trafikfarliga i att barnen korsar vägen på väg till hembygdsgården.

Annons

Länsstyrelsen har beslutat om att införa lokala trafikföreskrifter som anger att det ska råda 30 km/h förbi kyrkan och skolan i Snavlunda. Det ska dock bara gälla på vardagar klockan 7–17, och under perioden 23 augusti–22 december.

Myndigheten skriver dock i sitt beslut att man anser det vara förvånande att Askersunds kommun inte bättre planerat för barnens säkerhet i samband med att ombyggnationen av skolan diskuterades. Men eftersom inga andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder görs finner länsstyrelsen ingen annan utväg än att besluta om sänkt hastighet fram till att byggnationen är klar.

Nöjd rektor

Rektor för Snavlunda skola, Kathrin Thomas, är nöjd med beslutet. Hon har flera gånger påpekat att det inte är trafiksäkert att barnen tvingas korsa vägen, där bilarna kör fort, för att komma till hembygdsgården, där de har viss verksamhet under ombyggnationen.

Hon har fått höra i sina kontakter att kommunen kunde ha utrett trafiksäkerhetsfrågan under bygglovsprocessen, och tycker att, med facit i hand, det hade varit betydligt smidigare.

– Ja, då hade jag inte behövt hålla på med alla dessa skrivelser, utan då hade det varit klart innan. Det första jag får göra nu är att begära förlängning, eftersom byggnationen pågår till februari, säger hon.

”Borde vara rutin”

Kathrin Thomas önskar att det kunde införas en rutin i kommunen att utreda trafiksäkerheten i samband med att man söker bygglov för olika projekt.

Tekniske chefen, Kjell Hedenström, säger att man inte reflekterade kring den här frågan i planeringsprocessen. Fokus ur trafiksäkerhetssynpunkt låg på själva skolområdet och dess absoluta närhet. Kommunen har ju även tidigare stött på Vägverket om att få sänkt hastighet genom Snavlunda, och inte fått gehör för det. Det kan också ha bidragit till att det inte var aktuellt i det läget att begära sänkt hastighet igen.

Annons