Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sätt ett datum för ett rökstopp i Sverige

Sedan 1970-talet har Sverige använt denna novembervecka till ökad uppmärksamhet om tobak, den största påverkbara orsaken i världen till ohälsa och för tidig död.

Annons

Årligen dör cirka 12 000 människor i Sverige av tobaksrelaterade sjukdomar.

Rökningen har de senaste tio åren minskat i alla grupper, men skillnaderna mellan socioekonomiska grupper har ökat. Flyktingsituationen i Europa kan förstärka detta mönster.

Det saknas säkra uppgifter om hur rökvanorna ser ut bland nyanlända flyktingar, men de kommer från länder där särskilt männen har mycket utbredda rökvanor.

Dessutom har både män och kvinnor berättat hur de börjat med rökning i samband med vistelse på asylboenden och flyktingförläggningar. Personer som är utsatta för svår och långvarig stress har lättare att bli beroende av tobak och har svårare att sluta.

Rökning förstärker ekonomiska skillnader och bidrar till utanförskap. De flesta rökare vill sluta, men många upplever rökningen som ett sätt att hantera stress och att den lugnar. Forskning visar dock att det är precis tvärtom. Rökare som slutar uppnår betydande förbättringar, medan de som fortsätter röka inte förbättras vad gäller mental hälsa.

När det gäller rökfria miljöer finns det mycket att förbättra såväl inom psykiatrin som inom övrig vårdverksamhet. Det får inte vara så att en sjukhusvistelse bidrar till att skapa ett rökberoende genom att det exempelvis finns rökrum.

De går inte att ta bort över en natt, men målet på sikt måste vara rökfri miljö även för den här patient- (och personal) gruppen.

Forskning har visat att införandet av rökfria psykiatriska avdelningar är möjligt, samt att det på sikt befrämjat patienternas psykiska hälsa – för att inte tala om den fysiska hälsan.

Schizofrenisjuka dör 20–25 år tidigare än den övriga befolkningen, och huvudsakligen på grund av hjärt- kärlsjukdom och cancer. Det är inte ovanligt att personer med psykossjukdom röker 40 cigaretter per dag.

Av dessa skäl satsar psykiatrin i Region Örebro län på att stötta patienter inom slutenvården att sluta röka, och man jobbar aktivt med motiverande samtal och andra insatser för tobaksfrihet.

En bred majoritet av befolkningen i Sverige vill ha skärpta regler för att minska rökningen och därmed få en bättre folkhälsa och en renare miljö.

Rökfritt Sverige 2025 innebär att sätta ett måldatum för utfasning av rökningen i vårt land samt att göra en plan för hur vi ska nå målet.

Mer än femtio viktiga organisationer i Sverige har ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Dit hör Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Jämtlands läns landsting, Landstinget i Kalmar län, och – som första region i Sverige – Region Örebro län. Flera andra tunga organisationer är på god väg att ansluta sig. En förhoppning är att initiativet sprids till fler och fler, och på sikt att hela mänskligheten får ta del.

Vem gagnas av tobaksrökning? Ur ett globalt perspektiv bidrar tobaksrökning starkt till fattigdom.

I Bangladesh går en tiondel av de månatliga hushållsutgifterna till sjukvårdskostnader på grund av tobaksrelaterade sjukdomar.

I Indonesien lägger hushåll där det finns rökare varje månad mer pengar på tobaksprodukter än på fisk, kött, ägg och mjölk.

I Thailand lägger fattiga familjer 13,6 procent av sin årsinkomst på tobaksprodukter.

Rökningen drabbar de mest utsatta hårdast, och rökning orsakar och förstärker skillnader i hälsa. Det är viktigt att politiker på riksnivå ser till att ansluta Sverige som nation: Sätt ett måldatum för utfasning av rökningen i vårt land! Börja snarast planera och skapa resurser för genomförandet! Region Örebro län vill gärna fortsätta i täten.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande

Stella Cizinsky

Verksamhetschef Hjärt- och lungkliniken, USÖ

Birgitta Johansson Huuva

Verksamhetschef psykiatrin

Matz Larsson

Överläkare, Hjärt- och lungkliniken, USÖ

Mona Soholat

Specialistläkare psykiatriska kliniken, ambassadör för Läkares samtal om Levnadsvanor

Samtliga Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel