Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

SD:s kultursyn bidrar inte till ett hållbart samhälle

SD lämnade år 2013 in en motion till kommunfullmäktige i Örebro om riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet som nu är uppe för behandling. I motionen skriver man att det är viktigt att tänka på vilken sorts kultur som är ”värd att satsa på” med skattepengar och att vi därför inte ska bidra till kultur ”som förmedlar extrema yttringar, som chockar eller provocerar”.

Det är tydligt att Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har väsensskilda uppfattningar om kulturens roll i samhället.

Även om Sverigedemokraterna skriver fint i motionens inledningstext att kulturen är ”en självklar del i livet som binder oss samman” så bidrar Sverigedemokraternas kultursyn till ett splittrat samhälle och en ofri kultursektor.

Miljöpartiet anser att kulturpolitiken inte enbart är och inte enbart kan ses som ett enskilt avgränsat område utan måste förenas med andra politikområden, som till exempel demokrati i syfte att bygga det samhälle som vi eftersträvar. I detta samhällsbygge kan kultur antingen användas till att förena eller splittra befolkningen och kultur kan tyvärr användas för dunkla syften.

Sverigedemokraternas kultursyn är tydlig. På sin hemsida skrivs framförallt att partiet vill bevara det svenska kulturarvet och stärka den nationella identiteten.

I närmare beskrivning vill Sverigedemokraterna endast värna det som man själv anser är genuint svenskt. Man menar att ett samhälle endast kan hållas samman med gemensamma värderingar, myter, högtider och traditioner, seder och bruk.

Miljöpartiet menar att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Politik ska bidra till en bred samhällsgemenskap som rymmer alla de olikheter som finns mellan människor.

Det är så enormt mycket av vårt moderna samhälle som inte får plats i Sverigedemokraternas kultursyn och felaktiga bild av vårt kulturarv. Det samhälle vi vill bygga måste frångå idéer och föreställningar om nationell, kulturell eller social likformighet och den praktiska politik vi för måste ifrågasätta och störa likformighetssträvanden från främlingsfientliga rörelser som Sverigedemokraterna. Det gäller till exempel framställningar som förstärker bilden av en tänkt och felaktig likformig och nationalistiskt präglad historia som medverkar till att skapa tankar om ”vi” och ”dem” i dagens moderna och mångkulturella samhälle.

Vårt samhälle behöver en oberoende kultursektor som vågar provocera och ifrågasätta de myter om ett enhetligt svenskt samhälle som länge har varit normen.

Kultursektorn behöver offentligt stöd, men även frihet och oberoende för att kunna spegla den mångfald som finns i samhället så att alla vi människor kan känna oss delaktiga – inte bara vissa. Om inte skattefinansierad kultur får vara normkritisk och provocerande – varför ska den då vara skattefinansierad?

Vi i Miljöpartiet vill värna en fri och skattefinansierad kultursektor.

Ett levande och oberoende kulturliv är viktigt för demokratin och för ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Kulturen skänker upplevelser och ger lust att skapa, får oss att tänka och ställa frågor kring vår egen identitet och våra egna liv. En kultursektor fri från främlingsfientliga och otidsenliga uppfattningar är ett av det demokratiska samhällets grundläggande fundament.

Ia Malmqvist (MP)

Ledamot

Kommunfullmäktige

Örebro kommun

Marcus Willén (MP)

Ersättare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel