Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sex kommuner samarbetar i klimatkampen

Varje år upphandlar kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

Därför samlar nu Fossilfritt Sverige sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. I detta klimatledarprogram ska vi tillsammans titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att också stärka näringslivet.

Men även regeringen måste nu agera och undanröja hinder som idag försvårar klimatsmarta upphandlingar.

Inom klimatledarprogrammet kommer dialogen med det lokala näringslivet utvecklas för att ta fram kravnivåer som driver marknaden i en riktning som gynnar cirkulära och klimatsmarta affärsmodeller.

Kommunernas utsläpp av växthusgaser från inköp uppgår till drygt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. Vilja finns hos de flesta kommunerna men det tycks finnas inneboende trögheter i systemet.

Inom klimatledarprogrammet kommer dialogen med det lokala näringslivet utvecklas för att ta fram kravnivåer som driver marknaden i en riktning som gynnar cirkulära och klimatsmarta affärsmodeller. Det handlar också om att samordna klimatkrav med kommuner i våra närområden och andra offentliga beställare för att minska de ekonomiska riskerna för leverantörerna.

Det är också ett sätt att sprida arbetssätten så att fler kan ta del av de framsteg vi gör.

Flera av de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som 22 branscher har tagit fram lyfter just den offentliga upphandlingen som en nyckelfaktor. I många fall finns det redan tillgänglig teknik för att radikalt minska utsläppen men för att den ska kunna etableras på marknaden måste den efterfrågas. Det innebär att om offentliga beställare ställer krav på till exempel förnybara drivmedel eller klimatsmart byggnadsmaterial så kommer företagen som erbjuder det att gynnas och investeringar i klimatsmart teknik att stimuleras.

Vi hoppas nu att detta samarbete ska ge ringar på vattnet och inspirera fler kommuner och bidra till en bättre dialog mellan kommuner och näringsliv

Nu krävs åtgärder för att accelerera förändringen inom både kommunal, regional och statlig upphandling. Vi vill därför att regeringen:

►Bidrar till uppföljningen av klimatkrav i upphandlingar genom större nationell samverkan.

►Underlättar cirkulära upphandlingar inom anläggning genom att tydliggöra när en restprodukt inte ska betraktas som avfall. Det behöver säkerställas att upphandling av återvunnet material inte i onödan hindras av strängare bedömningar.

►Ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en metod för att bedöma i vilka fall det är tillåtet att ställa klimatkrav på transporter vid upphandling av varor och tjänster där transporter är inkluderade.

Metoden bör även ge stöd för att identifiera vilka avtalsområden som är mest transportintensiva samt omfatta hållbarhetskriterier för dem.

Vi hoppas nu att detta samarbete ska ge ringar på vattnet och inspirera fler kommuner och bidra till en bättre dialog mellan kommuner och näringsliv. Tillsammans kan vi göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Svante Axelsson

nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Peter Danielsson

Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad

Hans Lindberg

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun

Erik Pelling

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun

Anna Tenje

Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun

Kenneth Handberg

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun

Bosse Svensson

Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande Östersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel