Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skanska: Bråttom att börja bygga för ett bättre samhälle

Det går att bygga för ett bättre samhälle. Men det behövs mer samarbete och nytänkande kring hur vi ska göra det. Ett byggprojekt kan bli en motor för en positiv utveckling av ett område och ändra människors förutsättningar till goda livsvillkor. Vi kan – om vi gör det tillsammans – bygga ett samhälle med ökad trygghet, hälsa, sammanhållning och tillit. Vi kan öppna nya vägar för en inkluderande arbetsmarknad. Ett ökat fokus på socialt värdeskapande i planering och byggande av samhället har enorma samhällsvinster att hämta.

Detta har lett till ett område med mer innanförskap och en positivare och säkrare boendemiljö.

Ett lyckat exempel är upprustningen av miljonprogrammet Vivalla i Örebro, ett område med hög arbetslöshet och segregation, har pågått i flera år och involverat ett åttiotal långtidsarbetslösa boende i området. Detta har lett till ett område med mer innanförskap och en positivare och säkrare boendemiljö.

Ett annat exempel är det nya byggprojektet Västra hamnen i Malmö, som består av äldreboende, förskola, butikslokaler, hyresrätter och bostadsrätter. Här har de sociala värdena en central roll och det gjordes en tidig social konsekvensanalys på vad som kunde göras för att skapa ett bättre och mer inkluderande område. Några av resultaten blev:

1. Femton långtidsarbetslösa togs in som praktikanter.

2. Förutsättningar ges sociala företag och ideella föreningar att etablera sig i fler delar av staden, som Yalla Trappan som är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö.

3. Olika typer av boendeformer blandas.

Den samhällsekonomiska lönsamheten efter två år motsvarar 8 miljoner kronor, i minskat behov av stöd från samhället.

Byggprojektet i Malmö är långt ifrån klart men om vi estimerar en samhällsvinst enligt samma arbetsmarknadsinsatsmodell som tidigare avslutade byggprojekt och uppskattar lågt; att 40 procent av kandidaterna i projektets arbetsmarknadsinsats kommer i arbete ett år tidigare till följd av projektets insats, innebär det ett samhällsvärde på 3 miljoner kronor.

I Göteborg fick åtta praktikanter som stod mycket långt utanför arbetsmarknaden jobb efter en praktik under ett bostadsutvecklingsprojekt som Skanska drev i Kvibergs Entré och Örgryte Torp, i Göteborg. Den samhällsekonomiska lönsamheten efter två år motsvarar 8 miljoner kronor, i minskat behov av stöd från samhället. Deras sammanlagda årliga stöd var innan 6,4 miljoner. Skanskas insatskostnad var strax över 1 miljoner kronor. Men de stora vinnarna var såklart kandidaterna som nu inkluderades i arbetsmarknaden.

Detta är bara några exempel. Skulle vi skala upp de sociala lösningar ett byggprojekt kan erbjuda finns det enorma samhällsvinster att plocka hem, såväl mjuka som ekonomiska. Behovet finns i flertalet områden över hela Sverige.

Vi vet att det går att bygga för ett tryggare och mer jämställt samhälle med mer liv och sammanhållning mellan husen.

Sverige skulle kunna bli bättre på att bredda perspektiven när vi planerar mötesplatser för att få in jämställdhetsfrågorna och barn- och äldreperspektiv, men också involvera civilsamhället som lokal polis, skola och lokala organisationer i planeringen när vi bygger. Det krävs samverkan mellan företag, stad och ideella organisationer. Kommuner och myndigheter måste ställa högre krav i upphandlingar för markanvisningar och i planering samt utveckling av bostadsområden och stadsdelar.

Vi vet att det går att bygga för ett tryggare och mer jämställt samhälle med mer liv och sammanhållning mellan husen. Det handlar om hur fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter ser ut. Det handlar om belysningsprogram och att placera skolan så att den integrerar människor från olika stadsdelar och områden. Det handlar om att planera gemensamhetslokaler så de boende kan mötas.

När alla vågar röra sig utomhus efter mörkrets inbrott blir miljön mera jämställd. När man bygger mötesplatser där alla kan känna sig trygga möts olika grupper av människor, vilket ger ökad sammanhållning. Då blir området mer attraktivt, vilket i sin tur skapar en större investeringsvilja och lägger grunden för en långsiktigt positiv utveckling.

Alla tjänar på att bygga hållbara samhällen.

Roba Ghadban

chef för social hållbarhet, Skanska Sverige

Johan Gerklev

hållbarhetschef, Skanska Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel