Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolprojekt dyrare ochvar ska pengarna tas

Oklarheter råder fortfarande om hur de merkostnader som tillkommit för ombyggnaden av Klockarhagsskolan ska hanteras. Det rör sig om 4,7 miljoner kronor.

Annons

Kommunförvaltningen och ekonomienheten har på kommunstyrelsens uppdrag försökt hitta vägar för att klara finansieringen av projektet Skola 2010.

Tidigare beslut säger att kostnaden inte får överstiga 69 miljoner kronor. I dag ser det ut som om kostnaden blir 73,7 miljoner.

Kommunstyrelsen anser att en omfördelning av redan befintliga medel måste undersökas.

Ett förslag är att de 4,7 miljoner kronor som krävs tas från kommunens medel för omställningsåtgärder.

– Det motiveras med att Skola 2010 är ett långsiktigt projekt som ska sänka kommunens totala kostnader, säger kommunchef Lena Sahrblom.

Krympt skolgård

Ett annat förslag är att minska investeringsbeloppet för år 2012. Det skulle innebära att sista etappen i projektets utemiljö inte genomförs. Det i sin tur innebär att elever i årskurserna F–5 får en mycket liten skolgård.

Eftersom förslagen innebär att kommunens resultat förändras, anser Chrisina Johansson (M) och får medhåll av övriga ledamöter, att kommunstyrelsen inte bara kan informeras i frågan utan måste fatta ett aktivt beslut.

För dyr mark

Det har i processen framkommit att kommunen vill köpa intilliggande mark av Hällefors bostads AB. Kostnaden på 0,5 miljoner har man dock ansett vara för hög.

– Från Boabs sida diskuteras att vi skänker marken till Skola 2010. Jag ska ta upp det på nästa styrelsemöte, säger Boabs styrelseordförande Monica Eriksson.

I kommunstyrelsen är man överens om vikten av en bra utemiljö och flera ledamöter känner oro över hur frågan har utvecklats. Alltför många frågetecken finns och kommunförvaltningen får återta ärendet, kalla berörda parter till möte och ge information om vad som gäller. Därefter återkommer frågan för beslut i kommunstyrelsen.

Annons