Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skydda Skogen kritiska argument är grumliga

Replik

Elin Götmark och Viktor Säfve, Föreningen Skydda Skogen, kritiserar i hårda ordalag Länsstyrelsens rapport Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv i NA 11 juni. Men de kritiska argumenten är grumliga.

Jag vill understryka jag att inte polemiserar mot de åsikter som framförs. Skydda skogen och de båda författarna har rätt till sina åsikter för hur svenskt skogsbruk ska bedrivas. Men deras inlägg är fyllt av felaktiga påståenden. Trots att de säger sig önska en faktabaserad process kring frågan hur den svenska skogen ska skötas. Som huvudansvarig för innehållet i rapporten vill jag redovisa några av dessa fakta.

Virkesförrådet har mer än fördubblats under det senaste seklet, vilket motsvarar över 40 års svenska CO2-utsläpp på nuvarande nivå ...

Artikelförfattarna påstår att ”den svenska skogsindustrin släpper ut enorma mängder växthusgaser varje år” från hyggen, industri och transporter. Fakta är att mängden kol lagrat i svensk skog årligen ökar med motsvarande 36 miljoner ton koldioxid, tack vare ett ökat virkesförråd. Virkesförrådet har mer än fördubblats under det senaste seklet, vilket motsvarar över 40 års svenska CO2-utsläpp på nuvarande nivå (cirka 50 miljoner ton/år). Även skogsmarken lagrar mer kol än den gjorde för hundra år sedan. Men markens inbindningstakt är bara 2–3 procent av inlagringen i form av skogstillväxt i brukad skog. Ökningen av markkol motsvarar därför endast lite drygt ett års utsläpp.

Dessutom: under det gångna seklet omkring 5 miljarder kubikmeter virke skördats. Visst, en stor del av de produkter vi får från skogssektorn är kortlivade. Då de, ofta efter upprepad återvinning, eldas som biobränsle släpps koldioxiden tillbaka till atmosfären. Men de bidrar nästan inte alls till att öka mängden kol i biosfären, så länge tillväxt och virkesförråd upprätthålls. Det är detta som ger det uthålliga skogsbruket dess klimatfördel. Detta gäller även engångsartiklar, vilka behövs i olika sammanhang och minskar nettoutsläppen av CO2 från fossila källor, oavsett om man anser konsumtionen nödvändig eller inte.

Det finns viktiga skäl att skydda naturskog, vilket också framförs i rapporten, men de har inte med CO2 att göra.

I artikeln påstås att skydd av naturskogar är ett effektivt klimatverktyg. Det är obegripligt. Att skydda naturskogar är inte ett sätt att minska koldioxidbelastningen i atmosfären. I en naturskog är årlig tillväxt (=inbindning av kol) lika stor som årlig nedbrytning (=utsläpp av kol). Det finns viktiga skäl att skydda naturskog, vilket också framförs i rapporten, men de har inte med CO2 att göra.

Skydda Skogen efterlyser förslag på hur vi helt ska

”nå miljömål för biologisk mångfald”. Jag har inget att invända. Redan i rapportens första stycke läser man: Klimatfrågan är viktig, men hänsyn måste även tas till skogsbrukets och industrins behov, miljö- och naturskyddsfrågor, rekreation, friluftsliv, kulturmiljövård med mera.

Rapporten är endast en del av underlaget för ett sammanhållet skogsprogram, med syftet att så objektivt som möjligt redovisa vilka flöden av kol som genereras av nuvarande skogsbruk. Och det är just vad den gör. Rapporten kan läsas av den som vill få bästa tillgängliga underlag vad gäller skogsbruket, skogen och koldioxidbalansen i Örebro län. För hela landet finns rapporten Det svenska skogsbrukets klimatpåverkan tillgänglig som en fri pdf på www.skogforsk.se.

Rolf Björheden

Seniorforskare Skogforsk

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel