Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skyllbergs Bruk: Absolut ingen okontrollerad tömning av sjön Tisaren

Svar på debattartikeln ”Okontrollerad tömning av Tisaren” i NA fredag 3 julli.

Någon okontrollerad tömning av Tisaren har inte gjorts och görs absolut inte. Tillåtna vattennivåer finns mycket klart specificerade i gällande vattendom. Dessa följer vi mycket noga. Vattennivån vintertid får vara som högst 100,30 m och sommartid högst 100,14 m

Den lägsta tillåtna vattennivån är 99,0 m. I dagsläget ligger vattennivån på 99,68 m. Det finns således mycket god marginal åt båda hållen. Det är dock fysiskt omöjligt att hålla både en konstant vattennivå och samtidigt ett konstant vattenflöde i Nyköpingsån, som ju börjar vid utloppet från Tisaren. Varmt väder ger högre avdunstning. Regn ökar tillflödet av vatten. Båda dessa faktorer är okända innan de föreligger. Först i efterhand vet vi facit.

Tisarens vattennivå avläses dagligen och nivån tillsammans med beräknat tillflöde ligger till grund för hur mycket vatten som måste tappas. Till de kommunala vattennäten i Kumla och Hallsbergs kommuner kommer råvatten från Tisaren. Vid varmt väder ökar detta vattenbehov, vilket självklart minskar möjligheten och behovet att tappa vatten genom vattenkraftstationerna vid Tisarens utlopp i Skogaholm.

Vid högt tillflöde av vatten till Tisaren är det inte fysiskt möjligt att tappa vatten lika fort som tillrinningen är. Vid låg tillrinning måste vi ändå inom vattendomens gränser prioritera det kommunala vattenbehovet, samtidigt som vi ålagts att alltid hålla ett visst minimiflöde i Nyköpingsån.

Sammantaget är det inte enkelt att se till att alla berörda blir nöjda. Somliga önskar en högre vattennivå i Tisaren, för att fritidsbåtar inte ska gå på grund längs den låglänta norra stranden. Man vill inte att bryggor skall bli torrlagda. Samtidigt finns det många hus som är byggda utan någon som helst tanke på hur vattennivån i Tisaren kan fluktuera. Trots att det kan vara långt kvar upp till maximalt tillåten vattennivå, kan många hus ha vatten ända in på husknuten eller högre. Allt detta tar vi hänsyn till när tappning avgörs.

Men som ovan sagts, någon okontrollerad tömning av Tisaren förekommer absolut inte.

Skyllbergs Bruks AB

Gustaf Svensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel