Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lise-Lott:

Lise-Lott Rehnman är ordförande i FMN, Föräldraföreningen mot narkotika. Hennes dotter dog på grund av drogmissbruk för nio år sedan.

Annons

– Redan då hade jag anledning att klaga över socialtjänsten, säger Lise-Lott, och i dag kan jag konstatera att det har blivit ännu lite sämre.

Nio av tio föräldrar till missbrukande barn berättar att de inte har fått vare sig hjälp eller stöd från socialtjänsten, säger hon. De klagar på dåligt bemötande och – ifrågasättande. Social-tjänsten anser att de unga inte mår tillräckligt dåligt för ett tvångsingripande – som om inte föräldrar skulle veta.

– Det går lång tid, ofta år, innan en förälder ber myndigheterna om hjälp, påpekar hon. Och när man äntligen ringer frågar handläggaren: Är du säker på att han/hon missbrukar? Det är absurt.

Lagen talar om tidiga ingripanden men i själva verket är det rena moment 22, förklarar Lise-Lott.

– Föräldrarna vill ha ett LVM, ett tvångsomhändertagande, för att den unge ska få behandling. Men om han/hon går med på frivillig vård så faller tvånget, vilket betyder att de kan avvika från vården – utan att något händer.

Det är fel, tycker hon. Självklart ska det bli tvångsvård om de unga inte själva förstår att de behöver behandling. Vi måste se att det blir konsekvenser av ett felaktigt beteende.

Hon anser att lagen bör ändras.

– Vi kan inte hålla på så här. Det tar livet av våra barn.

Riksdagen tillsätter utredning på utredning och egentligen vet myndigheterna vad de ska göra, men kommunerna följer inte reglerna, hävdar hon.

Lise-Lott har inte mycket till övers för socialtjänsten.

– Några få timmar om drogmissbruk på socialhögskolan ska göra dem redo att ta hand om missbrukare. Det är ofattbart att handläggarna får sådan makt över unga människors liv, tycker hon.

Hur borde man jobba?

– Ett tätt samarbete mellan socialtjänst, polis och beroendecentrum skulle spara tid, pengar och lidande. Vi vet också att när man arbetar med de ungas nätverk är det lättare att få dem drogfria.

Slutligen behöver även föräldrar kunskap.

– Vi blir medberoende utan att vi vill det, säger hon. Vi måste tidigt få veta vad vi inte ska göra. Att ge dem pengar till mat, till exempel, underlättar deras missbruk. Ge dem mat i stället.

Mer läsning

Annons