Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minnesord: Henry Kindfors – en del av Hasselfors historia

Artikel 24 av 88
Minnesord i NA
Visa alla artiklar

Annons

Tänk er Hasselfors bruk i Närke, med stora arealer högmossar och ett antal torvströfabriker, som i början av 1900-talet producerade stora volymer torvströ som användes som strö i framför allt ladugårdar. Man hade även en betydande export bland annat till USA. Under 1940-och 50-talet avtog denna export drastiskt på grund av världskriget som hindrade de så viktiga sjötransporterna. Här hemma genomgick jordbruket en omfattande struktur-omvandling som bland annat medförde att antalet djurbesättningar minskade drastiskt och därmed marknaden för den dåtida torvhanteringen.

Det var i det läget som bruksdisponenten Bo Risberg och hans närmaste man, bruksdisponentassistenten Arne Gunnarsson, en glad, välutbildad och framsynt göteborgare, tog initiativet till att använda torv som jordförbättringsmedel – främst inom trädgårdsområdet. Med målsättning att utveckla tillverkningsprocessen, ta fram nya marknadsanpassade förpackningar och introducera produkterna på konsumentvarumarknaden, tillsattes en arbetsgrupp under ledning av Arne Gunnarsson.

I gruppen ingick också den unge teknikintresserade torvfabriksförmannen Sten-Ove Pettersson och Henry Kindfors, en marknadsintresserad brukstjänsteman.

Projektet är väl dokumenterat i Hasselfors arkiv. Där kan man bland annat se att ett stort problem var att finna lämpligt förpackningsmaterial. Plasten fanns ännu inte och det material som som låg närmast till hands var någon form av papper.

Kartonger blev också en av de första lösningarna och det finns många dokumenterade situationer om hur man försökte övertyga varuhusen i Stockholm om produktens förträfflighet. Det var inte lätt uppgift med läckande förpackningar som efterlämnade torvdamm på tåg, hotell och inköpschefernas kontor. Papperssäckar gick något bättre men när plasten kom blev det den bästa lösningen.

Produkten skulle också ha ett namn, och det var inte det lättaste – men efter namntävlingar och andra jippon enades man om att Solmull var namnet.

1960 lanserades Solmull på konsumentmarknaden. Produkten blev en stor framgång för arbetsgruppen och Hasselfors. I slutet av 60-talet tillverkades och såldes 500 000 kubikmeter växttorv som Solmull, från 14 före detta torvströfabriker i egen eller legotillverkad regi.

Henry Kindfors.

Henry fick den ledande rollen som marknadsansvarig för torven som jordförbättringsmedel. Hans kunnande, energi och sympatiska personliga egenskaper var fundamentala vid introduktionen och den fortsatta expansionen av konsumentvaror baserade på torvmull.

När vi 1977 ombildade Hasselfors bruks trädgårdsdivision till Hasselfors Garden AB blev Henry dess första marknadschef. Han hade förtroendeuppdrag som facklig representant i moderbolagets styrelse och han har också under många år varit engagerad i Torvfabrikanternas Centralförening med flera förtroendeuppdrag.

Henry fick ett långt och innehållsrikt liv, men den biologiska klockan tickade även för honom. När Hasselforssommaren var som vackrast, och strax före han skulle fylla 92 år, slöt Henry sina ögonlock för sista gången.

Helmer Svensson, före detta vd Hasselfors Garden

Vill du skriva ett minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer. Vi avvaktar dödsannonsen och publicerar sedan minnesordet.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, då minnesordet annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att redigera insänt material.

Alla artiklar i
Minnesord i NA
Annons