Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Risker kan anas tidigt

Forskning har visat ett samband mellan beteendestörningar i tidiga år och risken för att utveckla kriminalitet.

Annons

Inom skola och förskola försöker man numera tidigt hjälpa barn som har svårt med det sociala samspelet.

– Nu kan man med nya metoder lättare identifiera barn som riskerar att utvecklas negativt socialt. Men allt är fortfarande i sin linda och vi har ännu inte verktygen för att göra hyggliga framtidsprognoser, säger psykologiprofessor Håkan Stattin på Örebro universitet.

Bland barn i förskoleåldern bedömer forskarna att mellan fem och tio procent av pojkarna visar upp någon form av beteendestörning. Det kan till exempel vara att barnet är utåtagerande, slåss eller har svårt att känna empati. Ibland ligger en adhd-problematik i botten.

Bland flickor är den här formen av normbrytande beteende mycket ovanligt. Håkan Stattin har forskat på sambandet mellan tidiga beteendestörningar och kriminalitet. Han är noga med att påpeka att de flesta barn som uppvisar problem i tidig ålder inte hamnar i kriminalitet.

– Det är ofta så att människor med en tung kriminell karriär hade utpräglade problembeteenden tidigt. Men, många av barnen med tidiga problembeteenden, kanske de flesta, kommer vi att återfinna som normala ungdomar och vuxna, säger Stattin.

Däremot kan man se att barn som har problemen med sig högre upp i åldrarna ofta fastnar i det negativa beteendet. De löper kraftigt förhöjd risk att hamna i en kriminell livsstil. En Örebrostudie bland kriminellt belastade ungdomar har visat att även samhället i stort har mycket att vinna på att individerna får hjälp.

– Om samhället tidigt lyckas förebygga brott i denna lilla grupp av pojkar så skulle i teorin kriminaliteten i Örebro halveras, konstaterar professor Stattin.

Hur pass bra fungerar samhällets insatser för de här barnen i dag?

– Samhällets insatser kan förbättras. Dels behövs en bättre kunskap bland professionella som arbetar med barn och ungdomar. Som det är nu skiljer det från kommun till kommun. För att kunna sätta in rätt åtgärder behövs ordentliga kunskaper om hur sociala problem utvecklas, säger Stattin.

Mer läsning

Annons