Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sluta kasta klimatpengar i havet

SMHI gör på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en utredning om hur havsnivåhöjningen kan komma att påverka svenska kustområden. Det är ännu ett exempel på vår besinningslösa klimatpolitik, som borde göra svenska folket fullständigt rasande.

FN:s klimatpanel (AR5) lämnar verkligheten och använder istället antagna representativa koncentrationer av koldioxid för att snabba upp sina processer för att beskriva framtida klimateffekter som temperatur och havsnivå. Benämns RCP. Verkligheten är ju det bästa beviset för att ingen katastrofal utveckling av havsnivå eller temperatur kommer att inträffa. Stor möda och mycket pengar för SMHI att göra en kartläggning för hur en helt osannolik havsnivå drabbar våra kustområden. Hur kan vi i vår klimatpolitik ha valt att utgå från det värsta och extremt osannolika fallet, RCP 8.5 ?

Hela den här karusellen bottnar alltså i en räkneövning, som från början inte var menad som underlag för samhällsbyggnad och planering.

Ansvarig person på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förklarar, att de har ansvar för EU:s översvämningsdirektiv. SMHI har då fått uppdraget att analysera hur en extrem havsnivå drabbar kusterna. MSB och SMHI är alltså de som valt värsta möjliga alternativ RCP 8.5 och det klimatanpassade resultatet ska sedan användas av Boverket, regioner och kommuner i sin planering. Hela den här karusellen bottnar alltså i en räkneövning, som från början inte var menad som underlag för samhällsbyggnad och planering.

Vem kan hållas ansvarig? Här ges fem aktörer möjlighet att skylla på varandra när miljarderna ska rulla till överdrivna skyddsåtgärder och attraktiva markområden vid kusterna görs oanvändbara. Det bottnar i klimatpolitiken som domineras av Miljöpartiet. Alla vet vad uppdragsgivarna förväntar sig och levererar det de vill ha. Det fordras både integritet och mod att stå upp och säga vänta lite nu, är detta rimligt? Även om de flesta befattningshavare inom berörda myndigheter är övertygade om klimatkrisen, borde det väl finnas några som vet att landhöjningen i Sverige är större än havsnivåökningen.

Vi borde väl åtminstone se ett trendbrott innan skattepengar bokstavligen kastas i sjön.

Skanör-Falsterbo planerar att bygga en tre meter hög skyddsvall mot havet för några hundra miljoner. Striden står bara om golfbanan ska vara innanför eller utanför skyddsvallen. Kalmar planerar också för en meter högre havsnivå. Norrköping garderar sig för 2,4 meter! Troligen har ingen ett samlat grepp om vad bara denna galenskap kommer att kosta landet. Förutom alla övriga galenskaper i klimatets namn. En meter på 80 år är 13 mm per år havsnivåökning. Verkligheten är knappa 2 mm per år minskat med landhöjningen. Ger minus 3,7 mm/år i Stockholm! Vi borde väl åtminstone se ett trendbrott innan skattepengar bokstavligen kastas i sjön.

Hur länge ska vi acceptera att bli lurade?

Evert Andersson

Mats Kälvemark

fria debattörer

Fakta: Mätning av havsnivån

RCP 8.5 använder ingångsdata som inte går att observera i verkligheten.

CO2-utsläppen ökar per år från verklighetens ca 9 Gt till ca 29 Gt, dvs. mer än 3 ggr

Utsläppen antas blir kvar i hundratals år. Verkligheten är att halveringstiden av vetenskapen uppskattas till mindre än 10 år

Atmosfärshalten av CO2 antas öka från verklighetens ca 2,6 ppm/år till mer än 6 ppm/år så att nivån 935 ppm uppnås men ett nytt jämviktstillstånd med havet nås sannolikt redan vid ca 600 ppm

Man bortser från att ”växthuseffekten” av CO2 i verkligheten är logaritmisk (lägre effekt av varje ny ökning) utan antar att effekten är linjär

Man antar att temperaturen till sekelskiftet stiger med 4,1 – 4,8 grader (upp till 1,2 gr/decennium) medan verkligheten är 0,15 gr/decennium eller drygt 1 gr till sekelskiftet.

Detta stämmer väl med av erkänd vetenskap uppskattad effekt av fördubblad CO2-halt

Man antar att havsnivån stiger till en övre gräns på 92 cm, eller 13 mm/år. Verkligheten enligt SMHI är ca 1,8 mm rensat från landhöjning, dvs. mindre än en tiondel av vad RCP 8.5 anger.

P.g.a. landhöjningen så sjunker havsnivån i Sverige på många orter, exempelvis minus 3,7 mm/år för Stockholm

Eftersom CO2 i verkligheten inte ens med ovan överdrivna antaganden räcker för att nå avsedd skrämseleffekt så läggs dessutom till antagna, inte verifierade förstärkningseffekter av vattenånga, som är naturligt förekommande i halter av ca 20.000 ppm (50 ggr högre än koldioxid). Vattenångan är dessutom den starkaste växthusgasen, som medför att jordens medeltemperaturen är ca plus 15 gr i stället för minus 15 gr och ständig istid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel