Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sparplanen är ett plåster som inte räcker till när organisationen blöder

Efter flera års ständiga underskott i sjukvårdsbudgeten har ännu en sparplan lagts fram. Syftet är att få budgeten i balans. Något som borde ha gjorts för länge sedan. Med höjda patientavgifter, samverkan och ökad såld vård vill majoriteten möta framtidens utmaningar.  Detta kommer inte att räcka. Den sparplan som nu presenteras är som att sätta plåster på ett operationssår som måste sys.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. Det stigande antalet äldre tillsammans med bristen på specialistpersonal gör att kostnaderna kommer att ökar varje år framöver. Region Örebro har balanserat på kanten ekonomiskt under en längre tid. Under förra mandatperioden låg sjukvården back med cirka 150 mkr i snitt per år. Trots att fanns ett politiskt beslutat uppdrag att uppnå en budget i balans genomfördes aldrig detta. Minusposterna har skenat iväg och inför budgetåret 2019 ligger sjukvården back med 400 mkr. 

En konkret långsiktig plan över resursförflyttning från sjukhusen till närsjukvården måste också presenteras.

Den handlingsplan som nu presenterats är en bra grund för förvaltningen att jobba vidare med.  Som en politisk handlingsplan saknas dock färdvägar och konkreta förslag kring de stora strukturella utmaningar som regionen står inför. Planen adresserar inte kommande demografiska förändringar, effektiviseringar genom hållbar utvecklig och personalbrist på längre sikt. Inte heller tar planen ett samlat grepp den totala potentialen vad gäller kostnadsreduceringar och intäktshöjningar. Exempelvis inkomster genom försäljning av fastigheter och flygplatsen. 

Miljöpartiet vill istället se en handlingsplan som konkret pekar på en effektivisering motsvarande existerande underskott samt tydliga åtgärder inom bland annat följande områden:

1.Demografiska förändringarna och organisation

Konsekvenserna av att de äldre ökar samtidigt som den arbetande befolkningen minskar de kommande åren måste belysas. Organisationen kring länsklinikerna har ännu inte slagit igenom och förväntade effektiviseringar har delvis uteblivit. En konkret långsiktig plan över resursförflyttning från sjukhusen till närsjukvården måste också presenteras.

2. Hållbar sjukvård

Studier visar att med ett systematiskt hållbarhetsarbete, i syfte att sänka klimatfarliga utsläpp, kan kostnader inom sjukvården sänkas med upp emot 10 procent. Det gäller områden som energi, transporter, engångsprodukter etcetera.

3. Personalförsörjningen

En konkret strategi för en kraftfull satsning på rekrytering av specialistsjuksköterskor och läkare behövs i handlingsplanen, för att slippa köer och upprätthålla bland annat operationskapacitet och vårdplatser.

Risken är stor att Region Örebro län får ännu större underskott om några år.

Under hela förra mandatperioden har hälso- och sjukvården i Region Örebro län haft ett politiskt uppdrag, precis som samtliga verksamheter, att ha en budget i balans. Miljöpartiet förutsätter att detta uppdrag nu kommer att verkställas på förvaltningen under 2020. Sparplanen ger dock inte svar på hur sjukvården fortsatt ska kunna klara sina ökade kostnader de kommande åren. Risken är stor att Region Örebro län får ännu större underskott om några år.

Nu finns möjligheten att ge svar på hur länsborna ska få en tillgänglig, jämställd och likvärdig vård även efter 2020. MP uppmanar majoriteten att ta chansen!

Mats Gunnarsson

Miljöpartiet, oppositionsråd

Monika Aune

Miljöpartiet, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel