Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Statligt stöd ges till pilotprojekt för gruvavfall

Staten ger 1 miljon kronor till Bergskraft Bergslagen AB för ett studieprojekt i full skala om hur gruvavfall kan efterbehandlas med restprodukter från pappersindustrin.– Det är ett pilotprojekt, berättar Lotta Sartz, projektledare på Bergskraft.

Det handlar om mycket stora mängder av miljöfarligt avfall från tidigare gruvdrift i landet som måste omhändertas. En förstudie, med stöd av den statliga myndigheten Vinnova, har genomförts i år där just avfall från pappersindustrin har använts för att efterbehandla gruvavfall.

– Nu ska vi göra den här undersökningen i full skala och testa den här metoden i verkligheten. I förstudien tittade vi på de pusselbitar vi behövde ha svar på inför ett fullskaligt projekt. Nu ska vi genomföra detta och sedan utvärdera.

Vinnova finansierar nu detta större projekt, ett verifieringsprojekt, med cirka 1 miljon kronor. Samma summa satsar Bergskraft tillsammans med ett antal samarbetsaktörer från bland annat gruvindustrin och pappersindustrin. Projektets totala budget är med andra ord ungefär 2 miljoner kronor.

Merparten av förstudien planerades ske på Bergskrafts testfält i Kopparberg. Det stora projektet ska nu placeras i Skellefteå hos Boliden.

– Det är ett gammalt gruvområde där som vi kommer att jobba på och arbetet ska utföras under vår och sommar 2015 för att därefter utvärderas under 2016 och 2017.

Det handlar om att utveckla en metod för hur metalläckage från gammalt gruvavfall kan tas om hand, i detta fall med hjälp av restprodukter från pappersmassaindustrin.

– Vi använder grönlutslam som är en restprodukt från pappersbruken och som i dag hamnar på deponi. Vi vill använda grönlutslammet som en pH-höjare för att neutralisera det sura gruvavfallet.

– Vi fick klartecken om projektstart från Vinnova i torsdags och ska nu tillsammans med våra samarbetspartners testa den här metoden för efterbehandling av vittrat gruvavfall i full skala, säger Lotta Sartz.

Boliden är så kallad problemägare med det faktiska gruvavfallet. Drillcon har utvecklat en teknik för hur testerna kan genomföras då grönlutslam tillsätts till gruvavfallet. Andra aktörer i samarbetet är till exempel Örebro universitet samt ett flertal pappers- och massabruk i Sverige.

– Den tekniska kunskapen i metoden ägs av Bergskraft och resultatet av det här projektet ska redovisas för Vinnova, säger Lotta Sartz.

Testerna i förstudien är avslutade och det arbetet ska slutredovisas nu i januari 2015. Förstudien hade en totalbudget på 450 000 kronor med en målsättning om att utgöra grund för det fullskaliga projekt som alltså nu ska utföras.

Mer om gruvavfall och Vinnova

Så kallat historiskt gruvavfall är ett miljöproblem med surt lakvatten och höga metallhalter som hamnar i naturen. Att gräva upp och forsla bort de stora mängder av gruvavfall som finns i landet skulle bli väldigt dyrt och är ibland också miljömässigt olämpligt.

Metoder för att neutralisera gruvavfallet på plats behöver därför utarbetas. Och pilotprojektet hos Bergskraft är just ett test av en sådan möjlig arbetsmetod.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.