Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar till Skolinspektionen

Laxå kommun har skrivit ett svar till Skolinspektionen. Elever i årskurs 5 kommer att från nästa läsår att få hem- och konsumentkunskap.

Annons

I augusti och september förra året besökte Skolinspektionen Laxå kommuns skolor och förskolor. I december kom Skolinspektionens resultat. De pekade bland annat på att alla elever som behöver särskilt stöd inte fick det och att flera av elever inte hade godkänt i de icke behörighetsgivande ämnena. De pekade även på att kommunens uppföljning och analys av elevernas kunskaper var svag, både på skolnivå och på kommunnivå.

Margareta Zetterlund, skolchef i Laxå kommun, har nu skrivit ett svar till skolinspektionen om arbetet Laxå kommun gör för att rätta till bristerna.

– Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram. Den här inspektionen var bra för mig som är ny på posten som skolchef för att få se övergripande vilka brister som skolorganisationen har. Nu arbetar vi för att förbättra organisationen, säger Margareta Zetterlund.

Skolinspektionen pekade bland annat på brister att eleverna i årskurs 5 inte gavs möjlighet att nå målen för hem- och konsumentkunskap. Från och med läsåret 2010/2011 så kommer undervisning att ske i hem- och konsumentkunskap i årskurs 5.

I svaret till Skolinspektionen står det även att uppföljningar och utvärderingar av de lokala arbetsplanerna på skolorna och förskolorna kommer att redovisas tydligare. Kunskapsresultaten i årskurs 3, 5 och 9 ska redovisas tydligt för varje skola till barn- och utbildningsnämnden varje år. Även utvärderingar och förslag till åtgärder ska redovisas till nämnden.

När det gäller det särskilda stödet till elever med behov skriver Margareta Zetterlund i svaret till Skolinspektionen att utvärdering av insatserna görs kontinuerligt i elevvårdsgrupperna och att elevvårdsteam, ansvarig rektor, berörd personal och föräldrar belyser behovet av stöd vid elevvårdskonferensen.

Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden beslutade på det senaste mötet att de ställer sig bakom svaret på Skolinspektionens tillsynsrapport.

Annons