Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svenska myndigheter gynnar diktaturen Kina på bekostnad av demokratin Taiwan

På senare år har en rad svenska myndigheter ändrat benämningen på Taiwan i sina register. Den senaste var Skatteverket, som den 28 februari 2018 tillkännagav på sin hemsida att man avsåg byta namnform på Taiwan i sin databas från Republiken Kina (Taiwan) till Taiwan, Provins i Kina. Skälet uppgavs vara att Skatteverket tillämpar standarden ISO 3166.

Det som inte framgår av Skatteverkets kortfattade förklaring är:

att Skatteverket inte är skyldig att följa standarden,

att Skatteverket inte konsekvent tillämpar standarden på alla länder. 

att Skatteverket inte följer standarden i praktiken när den strider mot Sveriges utrikespolitik (till exempel när det gäller Kosovo och Palestina som Sverige, till skillnad från FN, har erkänt som stater).

Sedan verkade både Skatteverket och UD inse att de förklaringar som lämnades pekade på att Kina sannolikt hade pressat UD att ge Skatteverket råd om en namnändring av Taiwan.

När Skatteverket för första gången kontaktades av Lars Ströman, politisk redaktör för Nerikes Allehanda, svarade Skatteverket att ändringen skedde efter ”samråd” med UD. Enligt Ströman bekräftade Skatteverkets rättslige expert Per Skogh att ”UD hörde av sig och uppmärksammade att vi borde följa den internationella ISO-koden. Sverige erkänner ju inte Taiwan.”

Ströman fick också följande svar från Rasmus Eljanskog på UD:s pressjour: ”UD fick en fråga från allmänheten i augusti. Då togs kontakt med några myndigheter och andra utrikesförvaltningar för att ta reda på hur Taiwan benämns. I kontakten med Skatteverket besvarades deras frågor om praxis för benämning av Taiwan, och därefter meddelade Skatteverket sitt beslut i frågan. Hur självständiga svenska myndigheter väljer att benämna Taiwan bestämmer de själva.” 

Sedan verkade både Skatteverket och UD inse att de förklaringar som lämnades pekade på att Kina sannolikt hade pressat UD att ge Skatteverket råd om en namnändring av Taiwan. Både Skogh från Skatteverket och Eljanskog från UD gjorde sig oanträffbara och ersattes av nya talespersoner som upprepade den nya officiella linjen.

Det verkar alltså vara UD som står bakom ändringen i Taiwans namnform på svenska.

När vi kontaktade UD svarade Per Enerud från UD:s pressjour att ”Skogh blev felciterad i svensk media. UD gav inga instruktioner till Skatteverket angående namnstandarder." Vilket får anses vara en anmärkningsvärd förändring av Skatteverkets version av händelseförloppet mot bakgrund av att Skogh tidigare uttryckligen godkände Strömans citat av honom.

Det är också anmärkningsvärt att enligt Swedish Standards Institute (SIS) är det UD som reviderar den svenska översättningen av namn på ISO 3166. Det verkar alltså vara UD som står bakom ändringen i Taiwans namnform på svenska.

Kina har länge gjort anspråk på Taiwan som en av sina provinser och hotar att med våld hindra Taiwan från att fortsätta existera som en självständig stat.

Efter andra världskriget och ett inbördeskrig mellan Mao Zedongs kommunistparti och Chiang Kai-sheks nationalister har Kina och Taiwan styrts av helt olika regeringar. Taiwan, vars officiella namn är Republiken Kina, demokratiserades på 1990-talet och valde sin första kvinnliga president 2016. Den 11 mars 2018 fördjupade Kina sin diktatur genom att ändra grundlagen så att kommunistpartiets ledare Xi Jinping kan sitta som landets president på obegränsad tid. Kina har länge gjort anspråk på Taiwan som en av sina provinser och hotar att med våld hindra Taiwan från att fortsätta existera som en självständig stat.

Med sin oerhört starka ekonomiska makt gör Kina allt det kan för att stänga ute Taiwan från internationella organisationer och det internationella samfundet. Trots Kinas vilja har Taiwans internationella politiska status förblivit en omtvistad folkrättslig fråga alltsedan slutet av andra världskriget. Både USA och EU, liksom många andra länder som inte erkänner Taiwan som stat, har fört en politik där de erkänner Taiwan som en egen ekonomisk enhet. De förespråkar en ömsesidig fredlig lösning av frågan om Taiwans territoriella tillhörighet, där det taiwanesiska folkets samtycke till en framtida lösning ses som central. Därför har varken Sverige, EU eller USA uttryckligen betecknat Taiwan som en del av Kina.

Tack vare detta har Taiwan utvecklats till en av Asiens främsta demokratier med 23 miljoner invånare och till en av världens 25 största ekonomier. Taiwan har starka, omfattande handels- och andra icke-diplomatiska förbindelser med bland annat USA, EU och Sverige.

Genom att utnyttja sin expertis i utrikesfrågor har UD kunnat påverka svenska myndigheters praxis för benämning av Taiwan på ett sätt som gynnar Peking.

Men nu verkar det som om UD är angeläget om att bistå Kina med att rita in Taiwan i Folkrepubliken Kinas karta och detta på ett synnerligen försåtligt sätt. För samtidigt som UD självt benämner landet som Taiwan på sin hemsida, verkar departementet agera på ett sådant sätt att svenska myndigheter ges uppfattningen att Taiwan bör benämnas som kinesisk provins, något som strider mot Sveriges officiella hållning.

Genom att utnyttja sin expertis i utrikesfrågor har UD kunnat påverka svenska myndigheters praxis för benämning av Taiwan på ett sätt som gynnar Peking. Men eftersom svenska myndigheter har fri bestämmanderätt i frågan och eget ansvar för ändringen har departementet kunnat både stryka Kina medhårs och undgå ansvar för den glidning i officiell politik som signaleras genom namnändringen.

Det är ytterst tvivelaktigt att en svensk myndighet ensidigt börjar kalla och behandla ett territorium som en provins i Kina när det strider mot både Sveriges och EU:s utrikespolitiska intressen.

Förutom Skatteverket har Pensionsmyndigheten också börjat beteckna Taiwan som Taiwan, provins av Kina, och Polismyndigheten nyligen ändrade Taiwans beteckning från "Republiken Kina – Taiwan" till "Taiwan, Kina". När vi kontaktade Polismyndigheten kunde de inte motivera namnändringen utan hänvisade oss först till UD och sedan Skatteverket.

Vi uppmanar den svenska regeringen och i synnerhet UD att ta ansvar och visa ledarskap på ett öppet och transparent sätt i frågan om Taiwans benämning, särskilt när myndigheterna själva har bett UD om vägledning.

Vi vill också uppmana Skatteverket att omvärdera sitt beslut av namnändringen. Det är ytterst tvivelaktigt att en svensk myndighet ensidigt börjar kalla och behandla ett territorium som en provins i Kina när det strider mot både Sveriges och EU:s utrikespolitiska intressen.

Yuan-yuan Jenny Wu

Universitetsadjunkt, Dalarnas högskola

Sophia Shen

Tidigare verksam som advokat i USA

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel