Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ta bristen på jämställdhet i Nora kommun på allvar

Annons

I söndags var det den internationella kvinnodagen och på Nora kommuns hemsida finns en jämställdhetsplan att läsa. Denna plan skall utvärderas och revideras före oktober månads utgång varje år. Kommunstyrelsen är ansvarig. Huruvida kommunstyrelsen verkligen fullgjort sitt åtagande är högst tveksamt med tanke på att siffrorna i jämställdhetsplanen genomgående är från 2012!

För ungefär tio år sedan fick kommunen erbjudande från dåvarande ”Sveriges kommuner och landsting” att få stöd i att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag till genomförande och utvärdering. Nora kommun tackade nej.

Vi i Feministiskt Initiativ i Nora anser det viktigt att fokusera arbetet på det område där ojämställdheten får störst konsekvenser.

Utifrån ovanstående kan en dra slutsatsen att Nora kommun behöver ta nya tag avseende jämställdheten.

Att nå jämställdhet i livets alla aspekter är ett givet mål, som delas av många politiska partier och inriktningar. Åsikterna om hur en når dit varierar. Vi i Feministiskt Initiativ i Nora anser det viktigt att fokusera arbetet på det område där ojämställdheten får störst konsekvenser. Där det är bokstavligen livsavgörande.

I sin rapport ”(O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt” klargör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att kvinnor och män behandlas olika enbart på grund av social könstillhörighet, genus.Detta leder alltför ofta till att kvinnor får sämre, alternativt senare, vård än män med samma åkomma. Något som ibland är skillnaden mellan liv och död. Det är givetvis inte medvetet från vårdpersonalen utan en följd av strukturer och fördomar inbäddade i vårt samhälle. Det är svårt att komma åt men lika fullt oacceptabelt. Det krävs medveten, målinriktad och långsiktig satsning för att nå en förändring. Nora kommun måste bli bättre. Kommunen måste intensifiera jämställdhetsarbetet i den verksamhet där de individer som är mest sårbara för denna ojämlikhet finns.

Vi i Feministiskt Initiativ vill att Nora kommun omedelbart fattar ett beslut om att påbörja jämställdhetsintegrering av hela den kommunala verksamheten och att äldreomsorgen då blir först ut.

Nora kommun behöver bli jämställt. Det är långt dit. Dags att börja. Nu!

Sofia Flodman

Malena Frööjd

William Grönlund

Feministiskt Initiativ i Nora

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel