Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Temperaturens vertikala variation

Artikel 68 av 300
Väderskolan
Visa alla artiklar

Annons

I genomsnitt avtar temperaturen med 0,63˚C för varje 100 m vi rör oss uppåt i troposfären. Men givetvis förekommer stora variationer om man betraktar korta tidsperioder som exempelvis en dag. När man studerar troposfärens temperaturskiktning används tre huvudindelningar: neutral (indifferent), instabil (labil) och stabil skiktning. Indelningen har med temperaturavtagandet i troposfären att göra och den påverkar i sin tur luftens vertikala rörelser. Neutral skiktning innebär att temperaturen avtar med ca 1˚C/100 m. Man kan visa att det vid detta temperaturavtagande råder så kallad hydrostatisk balans mellan de krafter som påverkar ett luftpaket vid hävning. Vi har en nedåtriktad kraft som bestäms av massan och gravitationen och en uppåtriktad kraft som ges av minskningen i lufttryck med ökande höjd. Är temperaturavtagandet större än 1˚C/100 m kommer de uppåtriktade krafterna vid hävning vara större än de nedåtriktade vilket då ger luftpaketet ett extra tillskott av energi och hävningen förstärks. Vi säger att luften är instabilt skiktad. Om temperaturavtagandet istället är mindre än 1˚C/100 m (i extremfallet stigande med ökande höjd) kommer gravitationskrafterna att dominera vid hävning och den uppåtriktade vertikala rörelsen motverkas. Luften sägs vara stabilt skiktad.

SMHI väderredaktion, Linnea Rehn

Annons