Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Trams” hinder för byggande i Örebro

Artikel 121 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

– Vi tycker inte att det byggs tillräckligt mycket i Örebro. Vi skulle kunna bygga mycket mer, säger Peabs projektutvecklare Anna Jansson.

Annons
Våren 2016 räknar Peab med inflyttning i kvarteret Peppargatan–Åbroddgatan. Ett av husen får plats för en liten butik i bottenplanet.

Sörbyängen är en stadsdel som ska växa rejält. Färskaste markavtalet gäller kvarteret Kamomillen, där Peab planerar 90 bostadsrätter. En bättre handläggningstid och mer hjälp på resan mot avtal – det är vad Peabs Anna Jansson önskar av Örebro kommun.

– Handläggningen har tagit minst ett år för lång tid, säger hon.

Peabs projekt i kvarteret Kamomillen heter Söderängen. I första etappen ska det byggas fyravåningshus med 59 bostadsrätter, och ytterligare 32 lägenheter i en andra etapp. I Sörbyängen ska Peab också bygga sju radhus med äganderätt samt ett hyresrättsprojekt med ett lokalt fastighetsbolag.

– Men vi har tramsat och jamsat med kommunen sedan i december 2012. Jag har inget problem att ta ett nej, men det måste vara konkret så man vet hur man ska ändra och anpassa. I stället har det varit väldigt många åsikter från olika håll i kommunen, och otydliga beslut.

Hon vet att stadsbyggnadskontoret är underbemannat, men konstaterar att det här drabbar alla entreprenörer i Örebro.

– Det är bara att se hur det ser ut i Sörbyängen, där det är väldigt få som bygger. Och då handlar det om detaljplanelagd mark som stått byggklar i flera år.

Hon funderar rent krasst på om kommunen inte borde justera detaljplanen för Sörbyängen.

– Den tillåter väldigt stora hus, och vi ritar så stora hus som det går för att få ekonomi. Sen vill kommunen inte godta det, och vill att vi ska backa. Det här gäller en stor del av Sörbyängen.

Här ser hon också en brist på insikt om det affärstänkande en entreprenör måste ha.

– Jag förstår att man på kommunen är intresserad av exteriör och gestaltning, men om vi inte kan bygga så stort som detaljplanen tilllåter – då är vi förstås inte heller beredda att betala samma pris för marken.

Ett annat kostnadsdrivande krav är Örebro kommuns särkrav på energisnåla bostäder, som går utöver Boverkets regler.

– Det är inget stort, men komplicerar en del.

Som byggentreprenör är förstås själva bostadsmarknaden en viktig faktor. Bostadsrätter måste bli sålda, och hyreshus ge rätt avkastning för fastighetsägare och banker. En annan osäkerhetsfaktor för hyresrätter är företagsskattekommitténs lagförslag om begränsningar runt ränteavdrag.

Anna Jansson påpekar ändå att det hänt saker den senaste tiden på Örebro kommun.

– Vi har haft en del workshops tillsammans under våren, och kommunen har verkligen tagit åt sig och blivit mycket bättre. Det senaste projektet har gått mycket raskare fram.

Karolina Wallström (FP): – FP vill att det byggs fler bostäder i alla former, men i huvudsak fler hyresrätter. Centrala byggbara tomter ska användas till lägenheter och inte kontor. Vi vill bygga på höjden för att optimera och inte tvingas använda mer grönyta. Infrastrukturen ska förbättras så att landsbygden blir ett bättre bostadsalternativ till vår växande stad.
Jonas Millard (SD): – I Tyskland har man fått fart på bostadsbyggandet ordentligt genom något som kallas för snabbspåret. Vi har föreslagit att Örebro kommun ska bli pilotkommun i Sverige att få testa snabbspåret då bostadsbristen är akut. Parallellt med detta vill vi minska asyl- och anhörighetsinvandringen kraftigt så att trycket på bostadsmarknaden minskar.
Lena Baastad (S): – Öbo ska skapa förutsättningar för 3 000 nya bostäder för unga och gamla under de kommande fyra åren. Vi ser gärna fler byggare, och välkomnar att både kommunen och Öbo samverkar med privata aktörer. Vi vill se en blandning mellan upplåtelseformer i de delar där Örebro växer. Det ska alltid finnas attraktiv tomtmark redo.
Lennart Bondeson (KD): – Det behövs tillgänglig mark samt ett aktivt arbete för att byggföretag utifrån ska satsa i Örebro, liksom byggföretagen i Örebro och Öbo. Nya och mindre lägenheter behövs där hyreskostnaden inte är så hög – särskilt för unga. Servicenivån i kommunen ska vara hög så att byggföretagen får bygglov i god tid inför planerad byggstart.
Anders Åhrlin (M): – M vill att samtliga aktörer på bostadsmarknaden, kommunens fastighetsbolag, ägare till strategiska tomter och företrädare för kollektivtrafiken samlas i ett samarbete för hur Örebro ska växa. Kommunen ska bidra med förenklade särkrav och en bättre planprocess, via de kommunala bolagen samt som ägare av många strategiska tomter.$RETURN$$RETURN$
Fredrik Persson (MP): – Det måste finnas byggbar mark i och utanför Örebro. Öbo och andra aktörer ska erbjudas möjligheter att bygga på tomma tomter i nya lägen och centralt på parkeringsplatser och tomma industritomter. De som bygger energi- och klimatsmart ska få göra det till rabatterat markpris. Alla som vill ska få bo i Örebro.
Stefan Nilsson (V): – Alla har rätt till bostad! Vi vill bygga fler hyresrätter, framför allt små och billiga så alla samhällsgrupper kan hitta en bostad att ha råd med. Det är extra viktigt för unga och studenter. För att klara det här och för att hålla en relativt låg hyresnivå i Örebro behöver vi ett starkt kommunalt bostadsbolag. Inga Öbo-lägenheter ska säljas!
Annons