Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tungmetaller över riktvärdena

Flera undersökta fastigheter i Silvergruvan har högre halter av tungmetaller i jorden än vad riktvärdena rekommenderar för boende. Nu ska pengar sökas för att kanske kunna sanera området.

Det var 2008 som ett stort markområde i byn sanerades. Totalt 25 000 ton förorenad jord och sand grävdes bort och ersattes med ny. Det var föroreningar från ett vaskverk som fanns där förr. En fastighetsägare intill anmälde då att den hade vasksand på sin tomt.

Naturvårdsverket beviljade 300 000 kronor till en ny förstudie för markområdet intill till det första saneringsområdet.

Arsenik och kadmium

Resultatet har nu presenterats. Av elva kontrollerade dricksvattenbrunnar hade fem vatten som betecknas som otjänligt på grund av höga halter av arsenik. I en brunn fanns höga halter av kadmium.

– Arseniken påträffades bara i borrade brunnar och beror på höga naturliga arsenikhalter i berget. Det kan filtreras bort. Vad gäller den grävda brunn med hög halt kadmium är det ej klarlagt om det beror på vasksand eller på höga naturliga halter, berättar Jens Råberg på Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB.

Naturvårdsverkets värden

Även marken på fastigheterna har undersökts.

– I princip på alla undersökta fastigheter överskred föroreningarna Naturvårdsverkets riktvärden för vad som är okej för boende.

Det handlar om till exempel arsenik och bly som har påträffats i marken.

– Nu tänker vi ansöka om medel för att genomföra en huvudstudie på området. Det kan i sin tur innebära att en sanering av området sedan kan komma att genomföras.

BMB ansöker om pengar hos länsstyrelsen som ansöker om medel hos Naturvårdsverket.

– Rent allmänt rekommenderar jag alla fastighetsägare i norra länsdelen med enskilda brunnar att mäta halten av arsenik, uran, radon och fluor i vattnet, säger Jens Råberg.