Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Underskott för socialen

Det befarade sammanlagda underskottet för socialförvaltningen på runt 15 miljoner för 2009 kronor stannade vid 10,5 miljoner.
Största minusposten svarar försörjningsstödet för, som kostade 7,7 miljoner mer än året innan. Handikappomsorgen kunde visa ett litet överskott.

Annons

– Det var en viss oro under hösten om var vi skulle hamna, medger socialnämndens ordförande Christina Pettersson (C).

Prognoserna pekade mot 15 miljoner kronor när år 2009 skulle summeras. Att förvaltningen lyckats pressa underskottet med en tredjedel beror på träget sparande och försiktighet med utgifterna.

– Alla har jobbat för att minska underskottet. Varenda utgift och kostnad har vägts noga, säger Christina Pettersson.

Största minusposten ligger alltså på individ- och familjeomsorgen. Minuset hamnade inom prognosen, men eftersom budgeten redan var lagd när signalerna om sämre ekonomiska tider började komma fanns ingen tid för större justeringar.

– Vi såg inte att detta skulle komma när vi jobbade med budgeten under hösten 2008.

Tyngsta posterna vid sidan av försörjningsstödet är placering av barn och unga i familjehem, som kostat cirka 1,5 miljoner mer än beräknat. Likaledes har placeringen av vuxna missbrukare kostat en dryg miljon mer än budgeterat.

På minussidan finns också administration och placering av unga på institution med drygt 300 000 kronor minus vardera. Extra personal för att hantera ansökningar om försörjningsstöd kostade 646 000 kronor mer än tänkt.

Särskilda boenden

Allt är dock inte minus inom IFO:s område. Serviceteamet visar intäkter på 973 000 kronor mer än beräknat.

Äldreomsorgen lyckades minska ett förväntat underskott på runt 2 miljoner kronor till ett minus på 922 000 kronor. De pengarna har avdelningen hämtat in på besparingar i administrationen och i korttidsvården.

Den främsta orsaken till att det blev ett minusresultat beror på kostnader inom särskilda boenden.

Under året har äldreomsorgen arbetat med organisationen inom hemtjänsten. Antalet tillgängliga personaltimmar har jämförts med antalet hemtjänsttimmar. Ett arbete som resulterat i en minskning av personal motsvarande 21 årsarbetare från 1 januari 2009, vilket NA/Bp kunnat berätta om tidigare.

Handikappomsorgen räknade i höstens prognos med ett underskott på omkring 1 miljon kronor, men visar för 2009 ett överskott på sitt ansvarsområde med 136 000 kronor.

Detta trots att verksamheterna inom psykiatrin och externa placeringar fick ett underskott på närmare 1 miljon kronor.

Avdelningen har hämtat hem pengar i administration där bland annat två tjänster har fått stå obesatta.