Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utan kollektivtrafik ingen regional utveckling

Vikten av utbyggd kollektivtrafik och dess betydelse för den regionala utvecklingen ifrågasätt i dag i regionen. Majoriteten bestående av S, C och KD lägger förslag om stora nedskärningar och förändringar i trafiken. Det finns till och med liberala politiker i regionfullmäktige som anser att allt utom sjukvården är oviktigt, vilket också pekar ut kollektivtrafiken som onödig! Då har man inte förstått att kollektivtrafiken är navet i den regionala utvecklingen av länet.

Från olika håll ifrågasätts förslagen och besluten från Region Örebro län kring indragningar av trafik, höjning av taxor mm. Kommuner, pensionärsgrupper och till och med tunga kommunala S-politiker ifrågasätter regionmajoritetens politik som ökar den geografiska orättvisan i länet och minskar möjligheten att åka klimatsmart. Samtidigt som förslag presenteras till nedskärningar i regiontrafiken presenteras ett förslag om BRT-bussar i Örebro, en satsning som dock Örebro kommun tar största investeringen i, men signalen är tydlig! Fokuseringen på den växande staden är viktigare än en regional utveckling i hela länet. Detta varnade jag för redan i samband med regionfullmäktiges budgetmöte den18-19 november 2019.

Kommer fler att resa kollektivt med glesare trafik eller ingen alls och ökade biljettpriser? Troligtvis inte och särskilt långsiktigt ekonomiskt hållbart eller klimatsmart är det inte!

Huvudmålet är att fler ska åka kollektivt, men mer pengar måste komma in, är majoritetens politiska målsättning, eftersom regionen behöver stärka sin ekonomi. Hur löser man då detta? Majoriteten föreslår trafikindragningar, framför allt i regiontrafiken och höjda taxor. Kommer fler att resa kollektivt med glesare trafik eller ingen alls och ökade biljettpriser? Troligtvis inte och särskilt långsiktigt ekonomiskt hållbart eller klimatsmart är det inte!

Därför avsatte Vänsterpartiet medel för avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och en höjning av taxan begränsad till 2,5 procent i sitt budgetförslag för 2020 i regionen. Utgångspunkten är att det ska vara klimatsmartare att välja kollektivtrafik.

Kommunerna och regionen måste hålla fast vid smarta lösningar där exempelvis skolbussarna i vissa områden är stommen i kollektivtrafiken. Förslaget att återigen låta kommunerna sköta skolbussarna är ett dåligt förslag. Idén om att skjuta tillbaka kostnaderna på kollektivtrafiken på kommunerna rimmar illa med den skatteväxling som gjordes mellan kommunerna och landstinget 2012, när Landstinget/Regionen blev huvudman för all kollektivtrafik.

Gör om och gör rätt – låt inte den geografiska orättvisan växa!

Ett krav som Vänsterpartiet drivit länge, vilket också finns med i Vänsterpartiets budgetförslag för 2020 och framåt är att införa anropsstyrd närtrafik i hela länet, både i regiontrafiken och i stadstrafiken. Erfarenheter från andra län, exempelvis Kalmar, visar på stora ekonomiska vinster. Här är det viktigt att inte bara låta pensionärer vara målgruppen, som görs i försöksverksamheterna i Nora och Askersund. Målgruppen för närtrafiken måste vara alla kollektivtrafikresande: pendlare, skolelever, ungdom, vuxna, pensionärer med flera.

Både den Regionala utvecklingsstrategin 2018-2030 och Trafikförsörjningsprogram 2016-2025 beslutade av regionfullmäktige understryker vikten av en väl fungerande kollektivtrafik för att uppnå målen om tillväxt och hållbar utveckling i hela regionen. Gör om och gör rätt – låt inte den geografiska orättvisan växa! Regionalpolitik handlar för mig om att minska konflikten mellan stad och land.

Kenneth Lantz

Vänsterpartiet Örebro län

Regionfullmäktigeledamot och ledamot i Regional Tillväxtnämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel