Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Utbildningsplikt för nyanlända

Annons

När Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) i måndags presenterade en rapport med namnet; ”Boende med konsekvens”, gavs jag möjligheten att ge min syn på rapportens innehåll. Rapporten handlar om den etniska bostadssegregationen och dess koppling till arbetsmarknaden.

Författarna konstaterar att om man vill underlätta integrationen av utrikes födda behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden.

ESO:s rapport ligger naturligtvis väl i tiden. Migrationsverket räknar med att upp emot 140 000 asylsökande kan komma till Sverige i år. Och under de senaste två åren har en kvarts miljon människor sökt asyl i Sverige. I ett läge där vi redan brottas med segregation på arbets- och bostadsmarknaden, och dessutom stor brist på bostäder, medför detta så klart mycket stora utmaningar. Slutsatserna i rapporten förvånar mig inte, men de understryker allvaret i det läge vi befinner oss i.

Det är en rad faktorer som skapat den akuta bostadsbrist och den segregation vi har i dag. Olika former av markrestriktioner hämmar byggandet. Dagens byggregler innebär dessutom ofta höga trösklar.

Det kan handla om alltifrån krav på hiss och krav kring hur ett kök ska se ut till bullerregler. Möjlighet att till exempel överklaga är också stora vilket gör att många viktiga byggprojekt försenas. Dessa hinder måste filas ner för att öka bostadsbyggandet och för att förhindra framtida boendesegregation är det också centralt att nya områden byggs med blandad bebyggelse.

När det gäller möjligheten till arbetsmarknadsetablering för nyanlända personer återstår också ett hårt arbete, både från individens sida men även från statens och kommunernas. Arbetsförmedlingen måste exempelvis bättre underlätta för den arbetssökande att etablera nätverk – inte minst genom att jobba mer med arbetsgivarkontakter. Svenska för invandrare (SFI) behöver ges tidigare och mer flexibelt än vad som görs i dag. För mig är det självklart att SFI måste kunna läsas på distans och via webben redan tidigt är man kommer till Sverige. Språket är en av nycklarna för att kunna var aktiv i Sverige och hur ska man kunna nätverka och söka upp arbetsgivare när språket är ett hinder?

Jag tror också det är viktigt att vi bryter med omhändertagandeperspektivet, varje person bär själv ett ansvar att göra sig anställningsbar. Därför vill vi moderater se en utbildningsplikt för nyanlända, något jag inte minst tror skulle gynna många kvinnors självständighet och integration. Sedan behövs fler jobb som inte kräver högre utbildning. Här menar jag att Moderaternas första jobbet-anställning, som möjliggör för unga och utrikes födda att komma in på en arbetsplats och kombinera jobb med studier, är en viktig del.

Det finns inga enkla lösningar för att bryta segregation och utanförskap. Jag känner mig ödmjuk inför de stora utmaningar vi står inför och har långtifrån alla svar.

Men klart är att trösklarna till såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden måste sänkas. Vi måste vara beredda att tänka nytt och fatta en rad politiska beslut, ibland med tuffa prioriteringar, under de år som kommer.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel