Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utropa ekologiskt nödläge i Örebro kommun!

Annons

Vi står inför en global katastrof. Våra barn och vårt samhälle är allvarligt hotade. Det pågår en ekologisk kris på jorden och även i Örebro. Vi är mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arterna på planeten. Forskarna utgår ifrån att det akuta klimatsammanbrottet redan har börjat. Även mänsklighetens existens är hotad.

Möjligheterna att hålla uppvärmningen under 2 grader, som beslutats i Parisavtalet, är minimala. De senaste framställningarna visar att vi är på väg mot 3 grader, och möjligen mycket mer än så. Dagens barn står inför ofattbara fasor till följd av översvämningar, bränder, extrema väderförhållanden, matbrist samt samhällets oundvikliga sammanbrott under dessa svåra utmaningar.

I Örebro är vi inte alls förberedda.

Det realistiska att göra nu är att hantera klimatkrisen för vad den är – en kris.

Våra politiskt förtroendevaldas passivitet är ett brott mot alla som lever i Örebro. Genom att inte agera mot hoten utsätter de oss alla för fara. Det är därför vår rätt och vår plikt att följa våra samveten och göra uppror genom fredlig civil olydnad.

Det realistiska att göra nu är att hantera klimatkrisen för vad den är – en kris. Förnekelsen måste få ett omedelbart slut om vi ska kunna överleva. Men det handlar inte om huruvida du eller jag som individer kan känna hopp när vi läser nyheter med alarmerande rapporter. Det krävs stora kraftansträngningar och uppoffringar, men många förändringar kommer att göra våra liv bättre.

Örebro kommuns arbete för att minska vår klimatpåverkan är för passivt och svagt.

I en tid starkt präglad av individualism är det knappast förvånande att vetskapen om situationen blir för tung att bära. Ansvaret läggs på varje örebroares egna axlar, och istället för åtgärder på ett samhällsplan är vi hänvisade till konsumentmakt, mitt i en kris. Men vi kommer alla mer eller mindre fortsätta att vara hycklare i ett system som är helt beroende av fossila bränslen. Därför måste vi sätta verklig press på beslutsfattare att ta sitt ansvar och genomföra de övergripande samhällsförändringar som krävs.

Örebro kommuns arbete för att minska vår klimatpåverkan är för passivt och svagt. Därför kräver vi att våra förtroendevalda följer folkvalda i städer som Vancouver, Basel, Oxford och utropar en ekologisk nödsituation samt agerar därefter.

Oavsett vilken chans vi har att begränsa uppvärmningen så måste vi ta den. För att lyckas behöver vi agera på alla plan. Det är det enda sättet att hantera krisen. Vi har två alternativ, förändring eller utrotning.

Vi är naturen som försvarar sig själv. Vi förbereder oss och blir fler.

Vi måste sluta hoppas och börja agera. Därför ansluter vi oss till den globala folkrörelsen Extinction Rebellion och dess krav:

1. Våra förtroendevalda måste berätta sanningen om den ekologiska nödsituationen, ändra på beslut som förvärrar den och i samarbete med medierna ge krisinformation till Örebros invånare.

2. Våra förtroendevalda måste bidra till - och anta - rättsligt bindande politiska åtgärder för att få ner utsläppen av växthusgaser i Örebro och Sverige till noll år 2025 och för att minska konsumtionen.

3. En medborgarförsamling behöver tillsättas för att övervaka de nödvändiga samhällsförändringarna, så att demokratin stärks.

Vi är naturen som försvarar sig själv. Vi förbereder oss och blir fler. Nu kräver vi att Örebros beslutsfattare börjar agerar proaktivt. De har alla fakta de behöver. Då kan vi lägga den korta tid vi har till att hitta lösningar tillsammans.

Vi söker dialog och handling, inte konflikt. Men vi vägrar att se mänskligheten utrotas.

Siri Andersdotter

aktivist och student, engagerad i Extinction Rebellion Skåne

Hanna Boman

student

Fredrik Bronner

företagare

Pia Lind

biblioteksassistent

Jonas Ohlsson

civilingenjör

Engagerade i Extinction Rebellion Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons