Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

V: En budget för Solidaritet inom region Örebro län

Det är målsättningen för oss i Vänsterpartiet att alla medborgarna, oavsett var i länet man bor, ska känna trygghet till en god och tillgänglig sjukvård. En utbyggd och klimatsmart kollektivtrafik med låga biljettpriser samt en rik kultur för alla, strävar vi efter.

Region Örebro län står inför en rad utmaningar som vi måste ta på allvar om vi ska klara framtidens hälso- och sjukvård och regionens utveckling. Med Vänsterpartiets budget lägger vi nu en stabil grund som säkrar en god vård även i framtiden, för våra barn och barnbarn. Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället.

Med våra satsningar kommer trycket på sjukhusen att minska och leda till minskade överbeläggningar och köer.

Vi lyfter de områden vi särskilt vill värna. Vi gör stora satsningar på hälso- och sjukvården, bland annat på barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling och på gratis TBE-vaccin för barn. Med våra satsningar kommer trycket på sjukhusen att minska och leda till minskade överbeläggningar och köer.

I en skattefinansierad vård ska behoven styra och inte plånboken. Verksamheterna ska i möjligaste mån planeras och bedrivas i regionens egen regi, finansieras gemensamt genom skatteintäkter och i mindre grad genom egenavgifter.

Vi har prioriterat en fortsättning av avgiftsfria hjälpmedel för kronisk sjuka och personer med funktionsnedsättning och även oförändrade patientavgifter för undersökningar och behandlingar. Människor med de sämst ekonomiska förutsättningarna ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård och hjälpmedel eller på mat för dagen. Det är en självklarhet i ett solidariskt samhälle. 

Vi ökar anslaget till Tolkcentralen för att fortsätta erbjuda teckenspråkstolk. Vi anser att Regionen inte ska prioritera bort de dövas rätt till en välfungerande vardag.

Vi vill utveckla och utöka anropsstyrd trafik i fler kommuner och dessutom inrätta en resegaranti inom färdtjänst.

För att möta hotet om negativa klimatförändringar måste omställning ske inom transport-sektorn och en överföring ske från bilism till kollektivtrafik. Förutsättningar för detta är framförallt en enkel och billig kollektivtrafik i hela länet. Vi gör stora satsningar för att hålla nere taxorna och satsar även på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik i hela regionen. Vi vill utveckla och utöka anropsstyrd trafik i fler kommuner och dessutom inrätta en resegaranti inom färdtjänst.

Regionen behöver bli bättre på att värdesätta de anställda till exempel. i form att fortsätta visa uppskattning med en julklapp. Därför avsätter vi extra pengar för att ha kvar julgåvan till personalen.

För att kunna genomföra livsnödvändiga reformer i sjukvården och andra nödvändiga reformer, föreslår vi att skatten höjs med 25 öre.

Med många spännande aktörer inom kulturområdet är det viktigt att vi säkerställer tillgängligheten i hela länet och att det når ut till många olika grupper, inte minst barn. Vi ökar resurserna till både länsteatern och länsmuseet. Vi vill också inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och/eller enskilda idrottsutövare verksamma i länet.

För att kunna genomföra livsnödvändiga reformer i sjukvården och andra nödvändiga reformer, föreslår vi att skatten höjs med 25 öre.

Vi tar utmaningarna på allvar och vi tar ansvar för framtiden. Med budgeten 2020 lägger vi grunden för att utveckla och förbättra våra verksamheter. Samtidigt tar vi ett steg mot ett mer jämlikt och jämställt Örebro län – där människors möjligheter att vara aktiva och delaktiga stärks, där vi fördelar våra gemensamma resurser efter behov och där vi ger ordet solidaritet en innebörd.

Jihad Menhem

Vänsterpartiet, oppositionsråd

Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel