Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad vill ni göra för arbetsmiljö inom äldreomsorgen?

Artikel 199 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

I NA:s stora valenkät sa 54 procent att äldreomsorg och hemvård är ett viktigt område. Av dem var det 38 procent som kryssade för personalens arbetsmiljö som ett viktigt område att veta mer om.

Annons
Lennart Bondeson (KD): - Vi vill förbättra förutsättningarna för personalen genom möjlighet att erbjuda utbildning och kompetensutveckling i hela organisationen. Det ska kunna gå att arbeta heltid för den som vill och ges möjlighet till ett större inflytande genom att kunna påverka schemaläggning. Möjligheten att starta intraprenader ska finnas med ett långtgående utvecklat eget ansvar för att stärka delaktigheten och inflytandet. Karriärmöjligheter ska erbjudas. All form av diskriminering ska motverkas.

NA har ställt en rad frågor till alla åtta partier som sitter i kommunfullmäktige utifrån NA:s egen läsarundersökning. En enkät med över 3000 svar. Frågorna handlade om vilka områden som är viktiga att veta mer om när man ska rösta.

Det var 54 procent som angav äldreomsorg och hemvård som ett viktigt område, och av dem var det sedan 38 procent som kryssade för personalens arbetsmiljö som ett viktigt område att veta mer om.

NA ställde därför frågan: Hur ser ni på arbetsmiljö för de som arbetar inom äldreomsorgen, och vad vill ni göra?

Svaren från politikerna ser du i bilspelet ovan.

Lena Baastad (S) - Heltid ska vara en rättighet och de delade turerna ska minskas. Uppdraget ligger redan i kommunen att det ska ske, det har vi socialdemokrater arbetat hårt för. Välfärden måste prioriteras före vinstjakt och fler skattesänkningar. Med en s-regering kan vi skapa nya traineejobb inom vård och omsorg i Örebro. Det behövs fler medarbetare och stärkt kompetens.
Daniel Edström (SD): - Vi vill införa rätten till heltid och slopa delade turer. Äldre- och handikappsombudsman bör införas i kommunen vilket skulle avlasta personalen inom äldreomsorgen.
Ia Malmqvist (MP): - Miljöpartiet vill öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom att öka bemanningen av personal. Vi har föreslagit en arbetstidsförkortning med bibehållen lön genom en statlig pott som kommunerna kan ansöka från för att förkorta arbetstiden för sin personal i äldreomsorgen. Vi vill fastanställa timvikarier så att all personal vet när hen ska arbeta.
Rasmus Persson (C): - Du söker dig till äldreomsorgen för att jobba med människor inte krånglig byråkrati. Därför behöver den adminis¬trativa bördan minska. Kan du påverka i den verksamhet du arbetar i blir både verksamheten bättre och det blir roligare att gå till jobbet. Därför ska personal¬inflytandet i verksamheterna öka, liksom möjligheten att påverka arbetstiden.
Karolina Wallström (FP): - Möjlighet att både arbeta heltid och att kunna planera sin egen arbetstid måste öka. Det är stora förtjänster för medarbetarna att kunna lägga sitt eget schema och sin arbetstid. Vi tror att ökad individuell frihet skapar ansvarskänsla och bättre förutsättningar. Vi säger ja till fler i heltidsarbete men samtidigt vill vi öka flexibiliteten. Arbetsbördan är ibland för tung och vi anser att det behövs fler anställda inom både omsorgsboenden och hemtjänst.
Martha Wicklund (V): - Vi vill förbjuda vinstdrivande företag. Det betyder mer pengar till omsorgen, fler anställda och mindre stress. Vi höjer bemanningen. Tim- och deltidsanställningar ersätts med trygga heltids- och tillsvidareanställningar. Dessutom ska lönen höjas i de kvinnodominerade yrkesgrupperna. På försök vill vi också införa sex timmars arbetsdag i en arbetsgrupp.
Anders Åhrlin (M): - Vi vill förbättra ledarskapet inom såväl hemtjänst som vårdboenden och låta de som är närmast verksamheten få större inflytande. Vi vill därför ge fler verksamheter möjlighet att drivas som intraprenad samt att vi vill genomföra en kartläggning av ledarskapskompetensen hos arbetsledarna i verksamheterna.
Annons