Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänsterpartiet: Skolan är Askersunds framtid!

Annons

Just nu är det mycket på gång i Askersund. Ska Lärkbacken i Åsbro läggas ned eller bli ett trygghetsboende? Vilka lokaler ska användas till förskolor? Ska trygghetsboende och mindre lägenheter byggas i centrala Askersund? Ska småskolorna läggas ned eller behållas? Här sitter politiker i olika nämnder och tjänstemän i olika förvaltningar och diskuterar varje del var för sig. Istället måste man titta på kommunen som en helhet och sätta ned foten. Ska vi satsa på småorter och landsbygd, eller ska alla verksamheter centraliseras? Utan helhetstänket så kommer alla beslut att bli fel. Dessutom finns den allra viktigaste frågan: Hur kommer vi till rätta med mobbing, övergrepp och kränkande behandling som sker både av elever och vuxna inom skolans värld?

Självklart ska nolltolerans gälla och kommunen måste sätta dessa problem i första rummet, istället för att låtsas att de inte finns!

Nyligen har vi kunnat läsa i NA om elever som anser att Sjöängsskolan är en av de värsta skolorna gällande mobbing, en annan dag kunde vi läsa om andra elever på samma skola som tycker att Sjöängsskolan är bra och trivsam. Vi är övertygade om att båda dessa bilder är sanna. Vissa elever och klasser råkar aldrig ut för mobbing. För dem så känns skoldagen förstås ljus och det är roligt att gå till skolan. För andra elever är skoldagen ett helvete! Vi känner till att det finns både mobbing, våld och sexuella trakasserier på Sjöängsskolan, som på alla andra skolor. Men detta är inte acceptabelt! Självklart ska nolltolerans gälla och kommunen måste sätta dessa problem i första rummet, istället för att låtsas att de inte finns!

Nu är planerna i full gång att skapa EN stor grundskola i centrala Askersund och möjligen en i Åsbro, trots löften om att inga småskolor ska läggas ned från flera partier i vår kommun. Den styrande minoriteten (M, KD, L) lägger förslag om att bygga ut Närlundaskolan skyndsamt. Men detta är ju att börja i helt fel ände! Innan man tar beslut om en utbyggnad, måste man först ta reda på hur många elever som ska gå på skolan. Det vore mer logiskt att börja med att sätta ned foten i frågan om småskolornas vara eller icke vara. Om de ska finnas kvar på lång sikt, då bör man planera för att åk 6 ska återföras till mellanstadiet på de olika småskolorna. Vi i Vänsterpartiet anser att det finns många goda skäl till att behålla småskolorna!

Hur skapar vi en optimal skolorganisation för elevernas bästa? Hur påverkas mobbing och sociala relationer av endast ett fåtal större skolor?

Politikerna behöver också besvara följande frågor innan beslut om en eventuell utbyggnad fattas: Kan upptagningsområdena till de olika skolorna förändras för att öka elevunderlaget till de mindre skolorna? Kan vi använda oss av IT och smart teknik för att jämställa kompetensen på samtliga skolor? Hur skapar vi en optimal skolorganisation för elevernas bästa? Hur påverkas mobbing och sociala relationer av endast ett fåtal större skolor? Är det bästa verkligen att fritids ligger i samma lokaler som skolan och kan man tillfälligt bedriva skola i Kristinagården om det är trångt på Närlundaskolan? Vilka konsekvenser blir det för både stad och landsbygd om småskolorna läggs ned och vi får två stora skolor med väldigt många elever i Askersunds stad och i Åsbro?

Förutom dessa frågor som behöver besvaras så finns det starka ekonomiska skäl till varför man bör börja i en annan ände innan man beslutar om en utbyggnad av Närlundaskolan. Om man bygger ut skolorna enligt skolutredningens förslag för att samla eleverna på två större skolor för årskurs F-6 så skulle det kosta så mycket som 400 miljoner kronor. Det är nästan lika mycket som att bygga två byggnader som Sjöängen och motsvarar en neddragning med ca 80 lärartjänster för att ha råd med dessa investeringar. När beslut fattades om att bygga det dyraste alternativet avseende det nya äldreboendet så varnade Vänsterpartiet om att det skulle kunna innebära att vi inte får råd med personal, men det ville man inte lyssna på.

Nu är det läge för alla som värnar om småskolornas bevarande att göra sina röster hörda!

Nu visar det sig att 25 vårdtjänster måste skäras bort om socialförvaltningen inte får extra pengar till äldreboendet! Kommer andra partier att lyssna på Vänsterpartiet gällande de ekonomiska konsekvenserna avseende planerade skolbyggnationer? En preliminär kostnadsanalys visar att investeringskostnaderna för skolbyggnader minskar med 300 miljoner om småskolorna behålls. Med en klok organisation och genomtänkt planering kan dessa kostnader minskas än mer. Nu är det läge för alla som värnar om småskolornas bevarande att göra sina röster hörda!

Katarina Raneborn

Vänsterpartiet

Björn Naesje

Vänsterpartiet

Annika Finnström

Vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons