Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varför accepteras flerårig kö för utsatta och sjuka barn?

Det undrar vi som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och dagligen möter de här barnen. I höstas publicerades en insändare i NA, skriven av en förälder vars barn nu väntat i två år på att få hjälp från BUP. Vi som arbetar på BUP Länsmottagningen önskar att vi snabbare hade kunnat möta upp det barnet och de hundratals andra barn som väntar på vår hjälp.

Hjälp vid psykisk sjukdom och -funktionsnedsättning innebär att få psykologisk och/eller medicinsk behandling. Hundratals barn i Region Örebro län står just nu i kö för att få sådan behandling. Ytterligare ca 300 barn står i kö till barnpsykiatrisk utredning. Antalet sökande patienter till BUP i Örebro län har ökat med hela 86% under de senaste tio åren. Antalet tjänster har under samma tid endast ökat marginellt i jämförelse. Ekvationen går inte ihop.

Komplexa problem kräver omfattande insatser av kompetent personal, och samverkan mellan olika yrkeskategorier och samhällsaktörer.

Många av de barn som söker hjälp på BUP har en komplex och svår problematik, såsom depression, ångest, självskadebeteende, självmordstankar eller neuropsykiatriska svårigheter. Ofta förekommer dessa tillstånd samtidigt. Komplexa problem kräver omfattande insatser av kompetent personal, och samverkan mellan olika yrkeskategorier och samhällsaktörer. I nuläget saknas förutsättningar att möta upp alla dessa barn och deras behov. Obalansen mellan behoven och resurserna medför att vi behöver arbeta snabbare och mer avgränsat, samt i många fall förväntas rationalisera bort viktiga evidensbaserade insatser. Förenkling av komplexa processer gynnar generellt inte patienterna och deras familjer. Det finns samtidigt en oro för patientsäkerheten, då väntande patienter ofta får ett försämrat mående vilket kan få allvarliga konsekvenser både kort- och långsiktigt.

Detta skapar en stor etisk stress hos oss i personalen och riskerar att leda till ökad personalomsättning och sjukskrivningar. Den ansträngda ekonomiska situationen i Region Örebro län gör att viktig fortbildning av personal blir lidande. Det är allvarligt att som personal inte få möjlighet att skaffa sig eller utveckla kunskap om effektiva, evidensbaserade behandlingar som är fundamentala verktyg i patientens vård.

De långa köerna går inte effektivisera bort samtidigt som man ger en patientsäker, trygg och effektiv vård.

Situationen med köer är inte unik för Örebro län, det ser mer eller mindre likadant ut i hela landet. För att möta det ökade patientinflödet har vi de senaste åren arbetat med olika förändrings- och effektiviseringsarbeten inom organisationen. Det räcker inte till. Vi kan omöjligen lösa situationen med nuvarande resurser. De långa köerna går inte effektivisera bort samtidigt som man ger en patientsäker, trygg och effektiv vård. I många fall finns inte längre möjlighet att fullt ut efterfölja rådande riktlinjer och rekommendationer om säker medicinsk vård.

Vi är många som länge påtalat detta inom organisationen, men upplever oss inte hörda. De lösningar som föreslås är kortsiktiga och saknar konsekvensanalys. Innehållet i och effekten av de behandlingar som erbjuds, upplevs spela en allt mindre roll när man utvärderar kvalitén på vården. Fokus på den enskilda patienten går förlorad till förmån för en alltför snäv målbild om att minska köerna. Vi känner stor oro för denna utveckling och risken för personalflykt är överhängande.

Ansvariga politiker skulle säkert påstå att de förstår allvaret i situationen men vi som arbetar med dessa patienter ser tyvärr inga bevis på att så är fallet. Vård, skola och socialtjänst är idag alla hårt belastade. Det är våra barn och unga som får betala priset. Vi i personalen på BUP Länsmottagningen har valt våra yrken för att hjälpa era barn. Region Örebro län - ge oss möjlighet att göra det!

Matilda Davidsson

specialistsjuksköterska

Susanna Sandin

leg. psykolog

Iordana Ntin

överläkare

Elin Sjögren

leg. psykolog

Lina Moberg

leg. psykolog

Mirsada Kadric

överläkare

Sofie Dahlman

leg. psykolog

Isabella Karebo

leg.psykolog

Caroline King

socionom

Elisabet Segelström

specialistsjuksköterska

Sofia Järnmark

socionom

Angeliki Goulias

leg. psykolog

Oscar Perdsjö

specialistsjuksköterska

Carl-Richard Vidfelt

specialistsjuksköterska

Josefin Lejdebo

medicinsk vårdadministratör

Caroline Funke

socionom

Sofia Andersson

leg. sjuksköterska

Liselott Wennberg

medicinsk vårdadministratör

Rebecka Frimodig

leg. psykolog

Maria Fors

medicinsk vårdadministratör

Nina Isaksson

specialistsjuksköterska

Maria Rudolfsson

socionom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel