Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varg ska få finnas överallt i Sverige

Annons

Replik

... till Lotta Olsson (M) på debattartikeln om Varg på NA.se den 13 januari.

Riksdagen har enligt förre miljöministern Karolina Skog inte enats om en population på mellan 170-270 vargar. Detta var ett spann inom vilket naturvårdsverket skulle sätta minsta antal vargar. (Vilket hon vid ett flertal tillfällen anfört i debatter med moderater I riksdagen). De satte då det till 270 vilket även anmäldes till EU. Men EU godkände inte detta då det var en politisk siffra som helt saknade vetenskaplig grund.

Då tillsattes två oberoende forskarlag som skulle ta fram GYBS (gynnsam bevarandestatus). De kom då fram till att det behövdes minst 300 vargar under förutsättning att vi fick in en invandrad varg/generation. Detta är godkänt av EU och fastställt i högsta domstolen.

Det är ju precis lagar och inte som du påstår känslor som styr vargpolitiken.

Urklipp från Naturvårdverket:

Sveriges riksdag har genom beslutet om prop. 2012/13:191 lagt fast att det övergripande och långsiktiga målet i politiken för rovdjur är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.

Med andra ord så är det minst 300 vargar som gäller oavsett vad moderaterna tycker. Art/habitatsdirektivet är något Sveriges riksdag godkänt. Även moderaterna.

Anledningen till att licensjakt på varg inte godkänns är att stammen minskat kraftigt de tre sista åren och ligger nu på gränsen till uppnådd gybs i landet. Då spelar det ingen roll att tätheten är stor i vissa län.

Det är ju precis lagar och inte som du påstår känslor som styr vargpolitiken.

... det är vargen själv som väljer var den slår sig ner och bildar revir.

Möjlighet till skyddsjakt på skadegörande individer finns kvar. Det är Länsstyrelsen i berörda län som tar detta beslut och således inget Naturvårdverket lägger sig i så länge lagar och regler följs.

Även Örebro har den möjligheten på skadegörande individer. Men liksom i alla övriga län är det endast skadegörande individer som får tas bort. Det går inte att få skyddsjakt för att man tycker att man har för många vargar.

Varg ska få finnas överallt i Sverige med undantag för Gotland och i rennäringens året runt marker.

Men det är vargen själv som väljer var den slår sig ner och bildar revir. Det är inget vi människor kan besluta. Vare sig vi bor i varglän eller inte.

Försök att minska tätheten i vissa län genom att ta bort hela revir vid licensjakt har visat sig verkningslöst. De tömda reviren fylls snabbt på med nya unga vargar som annars skulle ha spridit sig och skapat nya revir i Sverige. Precis som du efterlyser.

Så skall vi få den spridning som efterlyses så behöver vi betydligt fler vargar än 300. Och befintliga revir måste lämnas ifred.

Vid upprepade attacker går det att ansöka om skyddsjakt på skadegörande individer.

Men då vargstammen minskat kraftigt till 300 vargar på grund av bland annat misstänkt illegal jakt så kommer en licensjakt inte att ske. Det är just vad EU lagen säger.

Moderaterna var ju det parti som var mest drivande innan omröstningen om inträde i EU. Då borde ni väl även vara det parti som är mest benägna att följa direktivet.

Vi kan bara beklaga drabbade fårägare. Vid upprepade attacker går det att ansöka om skyddsjakt på skadegörande individer. Det är Länsstyrelsen i berört län som tar det beslutet. Men det finns regler för detta, där vissa kriterier måste vara uppfyllda. Bland annat rovdjursstängsel. Det är beklagligt att pengarna till detta är slut.

Men lösningen på detta problem kan inte vara att döda djur som lever på gränsen till utrotning i Sverige.

Yvonne Öhman

ordförande Nordulv med styrelse

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel