Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varken myndigheter eller bolag vill diskutera riskerna

Julaftons morgon inträffade ett vindkraftshaveri i Stena Renewables industrianläggning för vindkraftsproduktion i Lemnhult utanför Vetlanda.

Ett 185 m högt och 400 ton tungt vindkraftverk bröts sönder, föll till marken och spriddes ut i terrängen. Ögonvittnen rapporterar att det såg ut som om ett flygplan hade kraschat. Cirka 400 liter olja har runnit ut i naturen. Området spärrades av på obestämd tid och samtliga 32 verk i anläggningen stängdes.

På Stenas och Vestas (vindkraftstillverkaren) hemsidor är det tyst förutom notiser att utredning ska ske. I medierna har händelsen inte uppmärksammats alls förutom någon blänkare i tidningarna lokalt. Det är märkligt, eftersom riskmiljöer av detta slag etableras runt om i landet.

Enligt Caithness Windfarm Information (en skotsk organisation som anses ha den mest tillförlitliga statistiken) inträffar över 100 haverier per år i världen. Man anser att det endast är själva toppen av problemet eftersom det finns en obenägenhet att rapportera från vindkraftbolagen. Vanligast är haverier av rotorsystemet, då rotorblad eller delar av dessa lossnar och kastas iväg, inte sällan flera hundra meter. Ibland bryts hela generatorhuset sönder.

På andra plats kommer brand i generatorn. Allvarligt med skador på generatorhuset är att hydrauloljor, växellådsoljor, lagerfett och glykol kan läcka ut i marken. Den tredje vanligaste olyckan är haveri av hela tornet, som i Lemnhult. Vid viss väderlek är iskast av flera hundra kilo tunga isklumpar i hundratals meter också en risk. Någon svensk olycksfallsrapportering eller tillbudsrapportering förs inte. Det är känt att vindkraftverk har havererat och brunnit på senare år. Förutom i Lemnhult till exempel i Hov, Tomelilla och Knäred.

I medierapportering, samrådsunderlag, miljökonsekvensbeskrivningar och beslutsunderlag från vindkraftsbolag, kommuner och länsstyrelse har skador genom haverier haft mycket liten plats. Stena skriver i sitt underlag till vindkraftsindustrin i S Kilsbergen att riskerna för haverier är mycket små och synnerligen osannolika ens under storm.

Vi tänker onekligen på Tage Danielsson. Haveriet i Lemnhult, som skedde i lugnt väder och utan att maskinen var belastad av snö eller is, var en så osannolik händelse att den nog inte kan ha inträffat ens där, fast det var där det faktiskt hände. Och då är risken för att det kan det hända i Lekeberg förstås ändå mindre eftersom det ännu inte har hänt där.

Varken kommunen eller länsstyrelsen har över huvud taget diskuterat olycksriskerna. De instämmer i Stenas uppfattning att vindkraftsindustri är väl förenligt med vildmarksturism. Kommunledningen tältade till och med vid foten av ett vindkraftverk och propagerade för denna typ av naturupplevelse, något som får uppfattas som bristande omdöme.

Några frågor aktualiseras nu vid en eventuell industrialisering av vildmarken i Kilsbergen efter händelsen i Lemnhult, som kanske trots allt verkligen inträffade.

Är det risk att delar av Kilsbergen kommer att stängas av i perioder eller bli begränsat tillgängliga för allmänheten som riskabel industrimiljö?

Projektet Kronoberget drivs av ett nybildat bolag, Kronoberget Energi AB, med ett aktiekapital på lägsta tillåtna summa, 50 000 kr, och utan vald revisor. Hur kontrollerar tillsynsmyndigheterna att det finns tillräckliga resurser, ekonomiska och andra, och vilken beredskap kommer de att ställa i villkoren för verksamheten för att förebygga eller begränsa följderna av haverier? Vilka metoder och resurser finns att hantera kemiskt avfall och stora oljeläckor i svårtillgänglig vildmark med våtmarker?

Vad kräver tillsynsmyndigheterna för beredskap att hantera en skogsbrand en torr och blåsig sommardag? Minns storbranden i Västmanland som startade med gnistor från en skogsmaskin, som var under mänsklig kontroll och inte stod ensam i skogen?

Hur bedöms risken att kostnaderna i slutändan kommer att drabba markägare och kommun och skattebetalarna?

Vi önskar svar från ansvariga i kommun och länsstyrelse.

Anders Häll

Sven Larsson

Örebro och Lekeberg

Sven Ekholm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel