Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värmeledning och turbulens

Artikel 208 av 300
Väderskolan
Visa alla artiklar

SMHI:s meteorolog förklarar hur värme leds och hur temperaturen stiger och sjunker.

Annons

Absorption av värmestrålning från solen bestäms av jordytans reflexionsförmåga, kallat albedo. Ett högt värde motsvarar låg absorptionsförmåga. Huruvida hög absorption leder till hög en temperatur beror på om den absorberade energin skall fördelas över ett tunt eller djupt skikt.

Hav och klippor

Havet till exempel har en mycket hög absorptionsförmåga men energin fördelas över ett djupt skikt. Klippor och sandmark har också hög absorptionsförmåga men där sker energifördelningen i det allra översta ytskiktet, dessa ytor blir som ni säkert känt ganska varma. I fasta ämnen är värmeöverföringen molekylär men i vätskor och gaser sker den också via en oordnad virvlande rörelse, turbulens eller omblandning.

Turbulens

Den turbulenta värmeöverföringen är betydligt mer effektiv än den molekylära. Inom meteorologin skiljer man på termisk och dynamisk turbulens där den dynamiska uppstår vid friktion av luftens strömning nära jordytan. Den termiska turbulensen uppkommer då atmosfären uppvärms underifrån, den uppvärmda luften stiger i form av blåsor. Detta kallas konvektion. ”Tomrummet” efter den stigande luften kompenseras med horisontella vindar och nedåtstigande luft på andra platser. Turbulens känns ibland som kraftiga stötar mot flygplan och kan också orsaka att planet plötsligt faller eller stiger genom luften.

Annons