Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Värna jordbruksmarken och de ekologiska värdena

Replik

... på MP:s replik den 11 februari ”Vill Centerpartiet bygga på jordbruksmark vid flygplatsen?”.

För Centerpartiet är det tydligt. Den bördiga jordbruksmarken är otroligt viktig och behöver bevaras med syfte att möjliggöra en god lokal livsmedelsproduktion och för att höja vår självförsörjningsgrad.

Miljöpartiet skriver i sin artikel att beslut om byggnation väster om flygplatsen kommer att fattas på kommande byggnadsnämnd. Detta stämmer inte alls då det aktiva detaljplanearbetet redan är pausat just på grund av de höga ekologiska värdena som finns på platsen.

För Centerpartiet är det viktigt att vi utreder andra alternativ som inte konkurrerar med värdefull jordbruksmark och förvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete för att se över planläggning på östra sidan istället. En granskning och antagande är alltså inte aktuellt på den först föreslagna marken för tillfället och vi i Centerpartiet kommer inte acceptera ett antagande innan vidare utredning skett.

Vi behöver därför värna en stark lokal primärproduktion såväl i Örebro som nationellt.

Det pågår just nu även en utredning av kommunens mark för att identifiera var de bördiga jordarna finns och där exploatering inte är lämplig. Resultatet av det arbetet kommer framöver ge en tydligare styrning om hur vi bygger smart utifrån miljöperspektiv.

Centerpartiet anser att jordbruket och de gröna näringarna spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi behöver därför värna en stark lokal primärproduktion såväl i Örebro som nationellt. Inte minst ur ett säkerhets- och beredskapsperspektiv är den lokala produktionen av stor vikt.

Vi ser också att efterfrågan av livsmedels och jordbruksråvaror ökar, och förväntas öka även framåt. Därför kommer vi fortsatt att värna om lokalt och hållbart producerade råvaror, och därmed även marken som gör produktionen möjlig.

Linda Larsson

Centerpartiet, kommunalråd och vise ordförande i programnämnd samhällsbyggnad

Anders Olsson

Centerpartiet, ledamot i programnämnd samhällsbyggnad

Bo Åkerling

Centerpartiet, ersättare i programnämnd samhällsbyggnad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel