Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vem bär ansvaret för Allaktivitetshusets avtal i Nora?

Förvaltningsrätten i Karlstad upphäver Nora kommuns beslut om att teckna hyresavtalet för Allaktivitetshuset.

Vad visste dåvarande kommunstyrelseordförande (kso) och vilket ansvar tog nuvarande kso ?

Kontraktet skrevs i augusti 2017. Vi frågar oss: vem tog beslutet att skriva på kontraktet? Var det en tjänstemannahandling som fick en konsekvens för kommunen på mångmiljonbelopp upp till 50-60 miljoner för 25 år framåt, utan möjlighet att ta sig ur? (cirkaa 2 miljoner/år ) Eller var det ett politiskt uppdrag? Frågan är mycket viktig för att få veta vem eller vilka som bär ansvaret? Särskilt i tider med resursmodeller som innebär sparande och reduceringar i kärnverksamheter.

Det måste som vi ser det bygga på olämplig rådgivning från kommundirektören som ytterst leder tjänstemännen.

Nora kommun kan inte ha tjänstemän som tar så vidlyftiga beslut och inte heller delger politiken sina beslut i vederbörlig ordning. Vi kan inte heller ha politiker som inte inser när frågor bör lyftas upp och avgöras i kommunfullmäktige. Vi anser det dessutom mycket märkligt att nuvarande kso släpper fram underlag för förslag till fas två, trots att överklagat beslut om affären inte avgjorts av förvaltningsrätten. Det måste som vi ser det bygga på olämplig rådgivning från kommundirektören som ytterst leder tjänstemännen.

Ytterligare ett faktum som oroar oss är att kommunen hänvisar i sitt yttrande till förvaltningsrätten hänvisar till en bilaga i budget Man menar att genom detta har beslut tagits. Fler projekt nämns i bilagan som omklädningsrum Norvalla och konstgräsplaner. Inget av dessa projekt hade då kommit igång. Som vi i LPo ser det krävs det mer för att anse att ett beslut är taget och för att tjänstemän ska börja agera fullt ut. Förvaltningsrätten har konstaterat att det inte var ett rent verkställighetsbeslut eftersom det fanns utrymme för bedömning. Därav borde det ha lyfts till kommunfullmäktige för beslut.

Vi undrar om majoriteten verkligen vill styra Nora ...

Vi hänvisade till tidigare dom i kammarrätten, mål 2012–5442 i vårt yttrande nummer två till förvaltningsrätten. Hade vederbörande läst domen hade majoritet och tjänstemän tydligt kunna se att ärendet långt ifrån var avgjort eller självklar fördel kommunen. Trots det väljer kso att gå vidare med fas två, som även det medför ytterligare stora kostnader för kommunen i en tid när ekonomichefen, gång på gång, hävdar att vi i Nora måste spara.

Vi uppmärksammar vidare att nuvarande budgetförslag går i samma tjänstemannaanda. Mer makt och möjlighet för tjänstemän att styra samtidigt som det leder till otydlighet och dålig transparens (ett Svartepetter syndrom). Vi undrar om majoriteten verkligen vill styra Nora eller om det bara handlar om en titel och sedan få gömma sig bakom policybeslut som ger stort utrymme för praktisk tillämpning i vardagen.

Givetvis bör nästa kontrakt även ha en uppsägningsklausul ...

Landsbygdspartiet oberoende förväntar sig att ansvarsfrågan blir tydlig på kommande kommunstyrelsemöte den 27 november och att omedelbara åtgärder vidtas rörande delegationsordningen i avvaktan på eventuella ytterligare åtgärder. Vidare förväntar vi oss att en omförhandling sker med fastighetsägaren och att kontraktet för Allaktivitetshuset skrivs om, detta då det nuvarande kontraktet torde vara ogiltigt eftersom det inblandade överskridit sina befogenheter. Givetvis bör nästa kontrakt även ha en uppsägningsklausul och kontraktstiden måste ovillkorligen ses över.

Landsbygdspartiet oberoende

Pia-Maria Johansson

Bengt Magnusson

Maria Blomkvist

Anna Berggren

Klara Sandberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel