Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem var Gumaelius?

Efter vem är Gumaeliusskolan uppkallad? Jag utgår från att det är efter en person som hette Gumaelius, och jag antar att denna person har någon med anknytning till Örebro. Vilka upplysningar/fakta finns om honom/henne?
Vänliga hälsningar
Inga L

Annons

Svar: Gumaeliusskolan är uppkallad efter prosten Gustav Wilhelm Gumaelius. Denne prost har haft inte mindre än tre skolor uppkallade efter sig. Den tidigaste låg på Kungsgatan och stod klar redan år 1862. Under en kortare period runt 1960 hette även Nikolaiskolan vid Trädgårdsgatan så, då det tidigare flickläroverket fått överta dess namn. Den nuvarande Gumaeliusskolan vid Karlslundsgatan fick sitt namn från och med läsåret 1962/63. Tidigare hette den Örebro praktiska mellanskola/realskola och stod klar läsåret 1946/47 då de tidigare lokalerna i vindsvåningen på gamla Olaus Petriskolan ansetts vara för trånga och otidsenliga. Men vem var då denne Gumaelius?

Gustav Wilhelm Gumaelius föddes 1789 i Lids socken i Södermanland. Han studerade först i Strängnäs och senare i Uppsala där han intresserade sig för de klassiska språken och den medeltida skaldediktningen. Han prästvigdes 1832 och utnämndes samma år till kyrkoherde i Viby. År 1839 blev han kontraktsprost i Örebro kontrakt och ett drygt decennium senare var hans namn på förslag till biskop i Strängnäs stift men fick inte posten. I sin ungdom tillhörde Gumaelius nyromantiska och götiska litteraturgrupper och skrev både prosa och romaner. År 1858 gav han ut en diktsamling om Engelbrekt och det sägs att denna diktsamling var den direkta anledningen till att Engelbrektsstatyn på Stortorget i Örebro restes 1865. Gumaelius höll vid avtäckningen av statyn ett högstämt tal. Han var vidare politiker och representant i riksdagen, först för prästeståndet och senare som invald i andra kammaren åren 1840–1869. Han var en utpräglad reformvän som ivrade för uppfostran och kultur.

Anledningen till att G W Gumaelius fått ge namn åt skolor i Örebro var hans folkbildningsengagemang. Redan som riksdagsman hade han propagerat för småskolors inrättande och när han kom till Örebro såg han till att staden 1854 fick sin första småskola. Byggnaden hade ursprungligen varit ett värdshus beläget i Skebäcks hamn, men som Gumaelius lät montera ned och flytta till Ladugårdsskogen. Festsalen i övre våningen gjordes om till skolsal och krogrummen i nedre våningen blev lärarbostad.

Han var även en av de drivande som såg till att Örebro tekniska elementarskola byggdes år 1857. När skolan på slutet av 1960-talet skulle byta namn var namnet Gumaeliusskolan upptaget, som annars borde ha varit ett hett alternativ, och skolan fick i stället heta Rudbecksskolan. Det var också på hans initiativ som den ovan nämnda skolan vid Kungsgatan uppfördes år 1862 och som startade sin verksamhet året efter. Skolan var då folkskola och bestod av två våningar med två skolsalar med plats för 100 barn, samt lärarbostad och tamburer. Materialet till skolan hade man tagit från det nyligen rivna rådhuset vid Stortorget. Även trappan och den gamla rådhusporten hade man infogat i den nya skolan. G W Gumaelius dog 1877 strax efter att han blivit utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitet för andra gången.

Annons