Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi är många som värnar vattnet

Svar

Det har varit några insändare om vatten och avlopp på sistone. Som både Lars Hylander, Ewa Björnberg och Hanna Sjöberg varit inne på så handlar det om kretslopp och nyttjande av resurser. Hur ska vatten och energi användas mest effektivt och hur ska vi minska spridningen av miljöskadliga ämnen?

Att samhället i dag sitter fast i omoderna system som inte är anpassade efter behovet av kretslopp kan vi hålla med om. Hade vårt avloppssystem designats i dag hade nog ingen tyckt att det var en bra idé att spola toaletter med dricksvatten. Att bygga om befintlig infrastruktur är en samhällsövergripande fråga som skulle innebära stora förändringar och kostnader och är inget som Örebro kommun kan lösa på egen hand.

Vi på Reningsverket fortsätter att stolt arbeta för ett fortsatt framtida kretslopp med användning av mull och näringsämnen i slam till jordbruket.

Det stämmer att det finns möjlighet att rena avloppsvatten så bra att det uppnår dricksvattenkvalitet och kan återanvändas. Tekniken utvecklas snabbt men anläggningarna är mycket miljökrävande, i form av energi och kemikalier. Dagens höga krav på dricksvattenkvalitet gör att detta, i dagsläget, främst är relevant i områden med mycket stor vattenbrist.

Det finns flera åsikter om att använda slam som gödningsmedel. Det vi arbetar efter är Naturvårdsverkets lagar och regler samt de betydligt hårdare kraven som certifieringssystemet Revaq ställer. I en nyligen publicerad rapport från Svenskt Vatten redovisas 40 års slamspridning i Skåne. Slamtillförseln har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av metaller eller ökning av mängden mikroplaster i jorden. Slammets kvalitet har dessutom förbättrats betydligt under dessa 40 år. Vi på Reningsverket fortsätter att stolt arbeta för ett fortsatt framtida kretslopp med användning av mull och näringsämnen i slam till jordbruket.

På frågan om framtidsplaner inom området är här några exempel:

►Det pågår ett projekt där vattenprover från Reningsverket, Svartån och Hemfjärden analyseras för att undersöka mängden läkemedelsrester, för att bland annat se behovet av läkemedelsrening.

►Vi letar ständigt efter utsläppskällor uppströms i ledningsnätet för att minimera mängden regnvatten som kommer in till reningsverket samt mängden skadliga ämnen som hamnar i avloppsvattnet.

►Vi deltar i forskningsprojekt som undersöker hur olika sorters lagring av slam påverkar nedbrytningen av miljögifter. Vi följer utvecklingen inom området för att kunna fortsätta återföra slam till jordbruket på ett hållbart sätt.

Reningsverket, Örebro kommun

Leif Sildén

enhetschef

Helena Hasselqvist

miljöingenjör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel