Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi behöver mer stadsnära odling i hållbara städer!

Annons

Stadsnära odling handlar om att skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, bär och frukt tillsammans på allmän plats. I diskussionen kring hållbar stadsutveckling har odling i staden av många skäl kommit att ses som ett viktigt verktyg i bygget av den hållbara staden.

I en undersökning om fritidsaktiviteter uppger 20 procent att de vill odla. Det finns många orsaker till det. För vissa är det viktigt med ute vistelse. Andra uttryckte att äta sin egen obesprutade mat var det bästa. Att spara pengar, stort växt intresse, socialt umgänge likväl som personlig återhämtning är andra viktiga motiv som odlarna uppgav.

Kommunen har en stor möjlighet att upplåta allmän naturmark för rekreation som gynnar innevånarna.

Det finns alltså ett behov av att på ett organiserat och strukturerat sätt möta de frågor från medborgare som dyker upp allt oftare. I takt med att kommuner växer och förtätning sker av städer blir det allt viktigare att behålla grönytor och möjlighet till stadsnära odling. Kommunen har en stor möjlighet att upplåta allmän naturmark för rekreation som gynnar innevånarna.

Det finns många skäl till att vara positiv till stadsnära odling. Utevistelse och odling ger bättre fysisk och psykisk hälsa. Lek och lärande är en viktig faktor. Det skapar också ett mer hållbart samhälle, särskilt om avstånden är korta och kretsloppen slutna. Fördelen med närodlad mat är att mycket mindre energi krävs för att få produkterna från jord till bord. Begreppet ”hållbar” innebär inte bara ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social.

Integration skapas också när olika kulturer möts i arbete och kunskapsutbyte.

Odlande är dessutom billiga aktiviteter som inte kräver stora investeringar om kommunen planerar in det i översikts- och detaljplaner. Det är ett sätt att erbjuda invånarna ett friskare och socialt rikare liv. Integration skapas också när olika kulturer möts i arbete och kunskapsutbyte.

Att börja odla i en liten skala kan skapa många kreativa idéer som leder till arbetstillfällen och dessutom förser invånarna med lokalproducerad mat.

Rent konkret kan kommunen erbjuda olika typer av odlingsområden exempelvis koloniträdgård med eller utan stuga. Det enklaste sättet att erbjuda odling är att bara ruta in en del av en park eller en gräsyta och sådana finns det många exempel på. Att aktivt stödja odling genom att avsätta resurser i form av trädgårdsmästare som utbildar. Uppmuntra till odling med nya organisationsformer såsom sociala företag som sköter ett markområde där privatpersoner kan hyra in sig är en annan lösning.

Kommunen kan också inrätta riktlinjer till bidrag för småskaliga, fastighetsnära odlingsprojekt, där syftet är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsalternativ av närproducerad mat.

Generellt ska vi eftersträva så korta avstånd mellan bostad och odling som möjligt.

Ett annat sätt att odla, som ligger utanför kommunens beslut, är att på tomtmark upplåta mark för lägenhetsträdgårdar. För villaägare finns det givetvis en uppsjö av egna lösningar som man själv har rådighet över.

Kommunen bör erbjuda odlingslotter spridda över staden.

Avståndet till lotten har stor betydelse för hur mycket man använder den, vad man odlar, vem som odlar och hur den nyttjas. Generellt ska vi eftersträva så korta avstånd mellan bostad och odling som möjligt.

Jag ser själv fram emot odlingssäsongen. Det är en fantastisk avkoppling att få arbeta ”jordnära” med händerna och se resultatet när frön växer upp till sallad och morötter och samtidigt få njuta av naturen med fågelsång en varm vårdag.

Kommunerna har här en jätte möjlighet att vidareutveckla sina stadsnära odlingar för sina medborgare och samtidigt bidra till den hållbara staden.

Frank Tholfsson

Centerpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel