Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi räknar med att BRT-system blir en lönsam investering

Svar

... till Mikael Karlsson, NA den 28 november.

Att det finns en stor vinning med att utveckla ett BRT-system i Örebro är vi många som är överens om. Du har intressanta tankegångar och rätt i mycket du skriver.

Ambitionen från vår sida är förstås att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Vi kommer endast att göra åtgärder där de är nödvändiga för att uppnå det resultat som vi eftersträvar med BRT-systemet. På till exempel på sträckan Brickebacken-Universitetet bedömer vi också att endast mindre åtgärder krävs. Överlag planerar vi endast busskörfält på de sträckor där bussarna i dag har stora framkomlighetsproblem. På sträckan Vivalla Centrum-Lundby har vi ännu inte i detalj utrett vilka åtgärder som kan komma att krävas men vi tittar på olika alternativ kring hur vi kan skapa en effektiv, tillgänglig och väl fungerande etapp även här.

Det är en marginell skillnad i kostnad att bygga för BRT eller att bygga för en vanlig bilgata.

När det kommer till den ekonomiska aspekten så beräknas den första etappen kosta 185-250 mkr, där staten står för 125 mkr. På stora delar av den första etappen bedöms det vara fullt tillräckligt med de åtgärder som nämns ovan, medan mer omfattande förändringar trots allt krävs på vissa delar. Det är också så att delar av den totala vägsträckan, som vi talar om, i behov av upprustning. Det är en marginell skillnad i kostnad att bygga för BRT eller att bygga för en vanlig bilgata.

I denna gemensamma satsning är det Örebro kommun som ansvarar för infrastrukturinvesteringarna och Region Örebro län ansvarar för kollektivtrafikens driftskostnader. Driften av kollektivtrafiken i BRT-systemet kommer att göras inom befintlig kostnadsram men kommer att effektiviseras avsevärt jämfört med den kollektivtrafik som finns i dag. Med full framkomlighet för bussarna kommer vi att nå en produktivitetsökning om 20-30 procent i det aktuella stråket.

Vi måste hela tiden försöka balansera ekonomi och utveckling av vår stad och region och göra långsiktiga satsningar. De utredningar som ligger till grund för det föreslagna BRT-systemet visar att vi inte kan nå samma effekt med ett enklare system. På sikt ser vi därför detta som en lönsam och värdefull investering på flera plan vad gäller framkomlighet och miljö i Örebro stad.

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd

Nina Höijer

Socialdemokraterna, regionråd 

Med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

i Örebro kommun respetive Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel