Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vildsvinen förstör för jord- och skogsbrukare - utfodringen måste regleras

Vildsvinen härjar. De trampar ned, bökar upp och river runt bland grödor och plantor. De senaste åren har vildsvinstammen spridit sig nästan okontrollerat. Hur omfattande och kostsamt ska det få bli? Är de här för att stanna? Vad kommer vi kunna odla?

I Örebro län har 75 procent av lantbrukarna svarat ja på frågan om de har vildsvinsskador på sin mark. Frågan ställdes i en enkät om vildsvin från LRF. I Örebro län svarade 289 lantbrukare på enkäten och totalt i landet svarade 6800 personer. Svaren visar att lantbrukare i hela södra Sverige och vissa delar av Mellansverige är kraftigt drabbat av vildsvinsskador, i vissa län uppgav så många som nio av tio att de har vildsvinsskador på sin mark.

SLU, har beräknat kostnaderna för lantbruket till 1,1 miljarder årligen (2015).

Svaren visar tydligt att vildsvinsproblemen är oacceptabelt stora och att de påverkar lantbrukarnas framtidstro och mående negativt. Skadorna utgör även en stor kostnad för lantbruket. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har beräknat kostnaderna för lantbruket till 1,1 miljarder årligen (2015). Men att mäta skadornas storlek i fält är svårt och det saknas en standardiserad modell för det.

I SLU:s beräkning tar man heller inte hänsyn till den alternativkostnad det innebär att behöva välja bort en gröda, på grund av vildsvinen. Därmed är kostnaderna sannolikt högre. I LRF:s enkätundersökning svarar fyra av tio med vildsvinsskador i Örebro län, att de anpassar odlingen efter vildsvinen. Att på det här sättet inte kunna arbeta utifrån affärsmässiga beslut, efterfrågan eller normal växtföljd och därmed gå miste om potentiell avkastning, kan vara en av de största kostnaderna för lantbrukarna när det gäller vildsvin.

Vildsvinen har också haft gott om mat, delvis på grund av utfodring som inte har skötts ansvarsfullt eller reglerats.

Till detta kommer viltolyckorna, i Örebro län i genomsnitt sex olyckor per dag med kostnader och lidande. Antalet viltolyckor med just vildsvin ökar och antalet har fördubblats de senaste fem åren.

Att vi befinner oss i den här situationen beror på flera saker. Antalet vildsvin i Sverige har ökat oväntat snabbt och för få vildsvin har skjutits i samband med det. Vildsvinen har också haft gott om mat, delvis på grund av utfodring som inte har skötts ansvarsfullt eller reglerats. Men till slut är det nog! Antalet vildsvin måste styras upp och utfodring av vilt måste regleras. Alla måste ta sitt ansvar att begränsa utbredning och antal vildsvin, markägare, arrendatorer och jägare måste sätta gemensamma mål och ta kontroll över viltet. I avtal kan man reglera både utfodring och toleransnivåer för skador.

2016 lades det fram ett förslag i riksdagen för att reglera utfodring, men det stoppades. Livsmedelsstrategin som antagits efter detta syftar till att öka produktionen av livsmedel, nu tillåts viltet begränsa detta. Samtliga partier måste nu ta sitt ansvar och skyndsamt besluta om regelverk för att reglera utfodring och att viltstammar balanseras med areella näringar och övriga samhällsintressen.

Per Willén

ordförande LRF Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel