Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraftsutbyggnaden är planlös, laglös och lönlös!

Ett vindkraftverk är en enhet i ett system. Inget kraftverk kan fungera utan den teknik som krävs runt det. Distributionsnät. Reglerutrustning för att säkerställa spänning, frekvens och hantering av reaktiv kraft i nätet. Väderberoende vindkraft kan inte styras mot behovet. Ibland blir det noll och ibland stora överskott att ta hand om. Den måste balanseras med styrbar elproduktion. När det inte räcker söker man sätt att lagra överskottet. Lagring i batterier är orimligt. Vätgaslagring är sanslöst dyrt.

Byter man ut något befintligt vill man normalt få något bättre. Det borde vara särskilt viktigt om man avser att byta system för landets elförsörjning.

Planlöst ter det sig ur ett tekniskt perspektiv. Den normala gången är, att man reder ut vilka behoven är och krav man ska ställa på det nya samt gör en kostnadsanalys. Energikommissionen fick uppgiften att skapa en plan som skulle hålla långsiktigt och över partigränserna. Det gick sådär kan man väl säga. Resultatet blev det politiskt möjliga, men tekniskt undermåliga.

Jämfört på kraftverksnivån går det åt cirka tio gånger mer insatsvaror per kWh än för kärnkraft.

De systemkrav som måste uppfyllas är säker tillgång när och var elektrisk energi ska användas. Den måste ha stabil spänning och frekvens för att vara användbar.

Det man prioriterade var förnybart, hållbart, klimatsmart och miljövänligt. Det tragiska för landet och oss medborgare är att inget av detta uppfylls med den politiska strategi som nu gäller.

Förnybar är ju bara själva vinden. Jämfört på kraftverksnivån går det åt cirka tio gånger mer insatsvaror per kWh än för kärnkraft. På systemnivå troligen tjugo gånger mer.

Klimatsmart då? Med det menas att vi ska minska koldioxidutsläppen. Sett över kraftverkens livscykel ökar utsläppen.

Miljövänligt? De människor som har oturen att få vindindustri som granne ser det som ett hån. Naturområden spolieras och fågellivet störs. Att återställa naturen och ta hand om resterna borde hålla ansvariga och markägare vakna om natten.

Hållbart är ju ledmotivet i kråksången. Baskraft som kan styras efter behovet måste ju vara en grundbult. För att förlita sig nästan helt på en så underlägsen energiförsörjning får man tänja rejält på definitionen. På kraftverksnivån ger vindkraft cirka 15 gånger mer energi tillbaka för den energi som används för tillverkning, drift och avveckling. På systemnivån, alltså med reglerkraft, distribution, lagring, teknik för reglering samt en hel del annan teknik för att kunna hantera en dominerande andel av elförsörjningen slumpstyrd inräknat blir det bara 4 gånger. Jämförelsen med kärnkraft är att den ger 75 gånger insatsen. Ett utvecklat industri- och kunskapssamhälle anses behöva ett elsystem som ger minst 7 gånger insatsen.

Miljöministern vill nu ”klimatanpassa” Miljöbalken då den hindrar framfarten!

Laglöst måste man kalla det av flera skäl. Det viktiga är att vindkraften är undantagna från Maskindirektivet (2006/42/ EG), som är till för att skydda tredje man från skada eller död. Det gäller för alla andra verksamheter. Laglöst också för att myndigheter och domstolar som ska pröva och ge tillstånd till verksamheterna dels har politikens uppdrag att främja vindkraft, men inte har resurserna att kontrollera efterlevnaden av givna tillstånd. Statens haverikommission ser ingen anledning att titta på haveriet i Jörn. Miljöministern vill nu ”klimatanpassa” Miljöbalken då den hindrar framfarten!

Lönlöst. Länderna med mest vindkraft, Tyskland och Danmark, har Europas (kanske världens) dyraste el. Omställningen till ett hundra procent förnybart system för vår elförsörjning beräknas kosta 1600 miljarder. (SWECO) Och global klimateffekt är negativ!

Den tekniska verkligheten måste nu få råda över ideologi i energipolitiken. Vi är redan i ett kritiskt läge. Och med Färdplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle behöver vi dubbelt så mycket el som idag.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

fria debattörer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel