Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Industrin i Bergslagen behöver bättre infrastruktur

Annons

Det är hög tid att tillgodose svensk exportindustris behov av en fungerande infrastruktur. Alla pengar för infrastruktursatsningar kan inte hamna i - och kring storstäderna. Den varuproducerande exportindustrin kommer inom överskådlig tid att vara ryggraden för svensk export och välfärd. Hela Sverige ska leva.

Med effektiva godstransporter kan svenska exportföretag nå tillväxtmarknaderna i Asien, Sydamerika och Afrika, men också mer mogna marknader i Europa och Nordamerika. Några av Sveriges främsta exportindustrier finns sedan länge i Bergslagsregionen. Här verkar företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb och betalar för skola, vård och omsorg – inte minst i de växande storstadsregionerna.

Med järnväg transporteras transformatorer, stål, papper och konsumentprodukter genom Bergslagen och via hamnarna i Gävle, Göteborg och Oxelösund/Norrköping ut i världen. 20 procent av svensk export går varje år på Bergslagsbanan.

Därför förtjänar den att kallas pulsådern för svensk export av produkter från svensk exportindustris hjärta i Bergslagen. Järnvägen från Gävle till Göteborg och Oxelösund/Norrköping är en nationell angelägenhet som betyder mycket för tillväxt och utveckling i Sverige.

Tyvärr är banan inte i ett tillräckligt bra skick och den behöver rustas upp.

På våra vägar transporteras insatsvaror, skogsråvara, bryggeriprodukter med mera. Vägnätet kommer inom överskådlig tid vara lika betydelsefullt för vår industri som järnvägen. Vägnätet behöver förstärkas vad gäller framkomlighet, bärighet och inte minst, trafiksäkerhet. Interaktionen mellan tung trafik och privatbilism är en farlig kombination om inte mittseparering finns.

Det är ingen självklarhet att framgångsrika exportföretag som ABB, SSAB, Stora Enso, Outokumpu, Billerud-Korsnäs, Ovako, Spendrups, Kopparbergs Bryggeri och Clas Ohlson ska finnas i Bergslagen. Globaliseringen av ekonomin går blixtsnabbt. Svenska företag är i dag länkar i internationella värdekedjor.

Råvaror kan utvinnas i en världsdel, produktionen ske i en annan och marknaden och kunderna finnas i en tredje. Det kräver avancerade lösningar för logistik och lagerhantering.Företagens beslut om lokalisering och expansion fattas på huvudkontor i Zürich, Stockholm eller Helsingfors.

Alternativen är många och den lokala attraktionskraften avgör. Är det nära till marknaderna? Finns det fungerande infrastruktur för energi och transporter? Hur ser kostnadsläget ut? Går det att rekrytera kompetenta medarbetare? Många faktorer måste stämma och de avgör besluten om nya investeringar och fortsatt utveckling.

Hjärtat i Exportsverige – Bergslagsregionen – har flera fördelar. Men det geografiska läget i Europas utkant är inte en av dem. Därför är man helt beroende av en väl fungerande infrastruktur för effektiva transporter.

Det är helheten som är avgörande – från lastning till lossning och utskeppning. Det är den svagaste länken i hela transportkedjan som avgör kapaciteten och effektiviteten, oavsett om det handlar om backar där långa tåg inte orkar upp, dåliga mötesmöjligheter på enkelspår, eller att Trafikverket prioriterar ned godstrafiken under snöiga dygn i december.

När Trafikverket den 31 augusti presenterar förslag om hur staten de kommande tolv åren ska fördela infrastrukturmedlen hoppas vi att Trafikverket tar hänsyn till näringslivets transporter.

Det handlar om den svenska exportindustrins internationella konkurrenskraft, om Sveriges förmåga att attrahera investeringar i utveckling och produktion och om vår långsiktiga överlevnad som välfärdsnation.

Abbe Ronsten

Ordförande Region Dalarna

och Ordförande Dalabanans Intressenter

Anders Ceder

Regionråd Region Örebro Län

och Ordförande Partnerskap

Bergslagsdiagonalen

Ronny Beyer

Ordförande Byggnadsnämnden

Borlänge kommun

och Ordförande Partnerskap

Bergslagsbanan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons