Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt spårval för regeringen

Annons
Genom rangerbangården i Hallsberg passerar stora mängder gods dagligen.FOTO: Lennart Lundkvist/Nerikes Allehanda

I dag besöker riksdagens trafikutskott Örebro län och rangerbangården i Hallsberg. Ledamöterna är inbjudna av regionen och länsstyrelsen med syftet att visa Sveriges nav för godstrafiken på räls samt regionens viktiga roll för hela trafiksystemet, inklusive väg och flygplats.

Örebro län har en nyckelfunktion när det gäller godstransporter, både för export och import samt sambandet mellan de olika leverantörsleden inom industrin. Det geografiska läget har lockat många företag att lägga Sverige- och Nordenlager här. Länet ligger mitt emellan Stockholm och Oslo. Huvudstaden i vårt viktigaste grannland ur ekonomiskt perspektiv. 70 procent av allt gods på tåg i Sverige passerar eller rangeras i Hallsberg. Från SSAB i Luleå och fisktågen från Narvik i norr till Göteborgs och Trelleborgs hamnar i söder som vill ha in och ut containrar till och från olika punkter i Sverige. Varje dag skickar Sverige ned järnmalm och färdiga stålämnen till EU-länderna som motsvarar två Eiffeltorn. Örebroregionens viktiga roll för Norden, i detta sammanhang, kan inte överskattas.

Bangården i Hallsberg är en flaskhals för både gods och persontåg. Det finns stora möjligheter att minska förseningar och öka flödet genom en klok utbyggnad. En satsning här hjälper hela landet och våra grannländer

Regeringen skall snart sätta ned foten för kommande fyraårsperiod när det gäller planeringen av den nationella infrastrukturen. Trafikverket har lagt ett förslag med starkt fokus på järnväg. Enligt Naturvårdsverket räcker dock inte liggande förslag för att minska utsläppen tillräckligt från transportsektorn. Transporternas andel på järnväg ökar nämligen inte särskilt mycket med Trafikverkets förslag utan det krävs ännu mer insatser. Därför uppmanar vi trafikpolitikerna i alla partier att trycka på för en utökad satsning och nytänkande:

1. Sveriges finanser är mycket starka just nu vilket öppnar dörren för att modernisera järnvägen snabbare. Godstågen som rullar mot kontinenten från Hallsberg får fortfarande tampas på ett enkelspår första delen sträckan. Finansieringen av dubbelspår finns med i Trafikverkets förslag men efter 2024. Tidigarelägg den investeringen så kommer godset fram och samtidigt minskar restiden mellan Örebro – Linköping och Örebro – Malmö med 20 minuter.

2. Bangården i Hallsberg är en flaskhals för både gods och persontåg. Det finns stora möjligheter att minska förseningar och öka flödet genom en klok utbyggnad. En satsning här hjälper hela landet och våra grannländer. Det finns utvecklingsplaner som möjliggör längre tåg vilket ökar järnvägens konkurrenskraft på godssidan men finansiering för full utbyggnad saknas i förslaget till plan

3. En modernare bangård i Frövi avlastar vägnätet från tusentals långtradare varje år och ger mindre störningar på godsstråket genom Bergslagen. Här skapas också möjligheter att bygga längre tåg som kortar ner restiderna till målpunkter i södra Europa med flera dagar, samt ökar kapaciteten på hela banan söderut. Objektet finns med i förslaget till nationell plan men ligger i den senare delen vilket gör att det kan dröja upp till tio år innan det blir verklighet. Tidigarelägg också detta projekt för ökad konkurrenskraft och minskade utsläpp

Vi hoppas att trafikutskottets ledamöter, genom att se den omfattande verksamheten på plats, inser behoven och möjligheterna till järnvägssatsningar som finns i vår region. Satsningar som skulle gynna både industri och resenärer i hela landet.

Regeringen har nu en historisk möjlighet att stärka näringslivets konkurrenskraft samtidigt som klimatutsläppen kan minska.

Andreas Svahn

Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande

Ola Karlsson

Moderaterna, 2 vice ordförande i regionstyrelsen

Mats Gunnarsson

Miljöpartiet, regionråd och ordförande för nämnden för samhällsbyggnadsfrågor Region Örebro Län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons